Tallinna Tehnikaülikool

Tulemusstipendiumi suurus on 100 eurot kuus. Stipendiumit saab taotleda septembris ja veebruaris ÕIS-is. See määratakse kaks korda õppeaastas: sügissemestriks (september kuni jaanuar) ja kevadsemestriks (veebruar kuni juuni). Esmakursuslased saavad tulemusstipendiumi taotleda alates teisest semestrist.

Loe stipendiumite määramise aluste ja maksmise korra kohta täpsemalt