Tallinna Tehnikaülikool

Rektoraat juhib Tallinna Tehnikaülikooli õppe-, teadus- ja arendustegevust. Rektoraati kuuluvad rektor, prorektorid ja kantsler.