Tallinna Tehnikaülikool

Senat on Tallinna Tehnikaülikooli akadeemiline otsustuskogu, kes vastutab ülikooli õppe- ning teadus- ja arendustegevuse eest ning tagab selle kõrge kvaliteedi. Senat tegutseb vastavalt Tallinna Tehnikaülikooli seadusele ja ülikooli põhikirjale.

Senati moodustamise tingimused ja korra ning tegevuse alused sätestab ülikooli põhikiri. Senati koosseisu kinnitab rektor kuni kolmeks aastaks.

Senatisse kuuluvad ametikoha järgi rektor (senati esimees), prorektorid, dekaanid ja eelmine rektor tema nõusolekul. Senatisse valitakse teaduskondade akadeemilise personali esindajad teaduskonna nõukogus. Tugistruktuuriüksuste esindaja valitakse tugistruktuuri töötajate üldkoosolekul. Üliõpilaste hulgast valitavate senati liikmete esindusnorm on vähemalt üks viiendik senati koosseisust. Üliõpilaste esindajad senatisse valitakse üliõpilasesinduse kehtestatud korras.

TalTechi senati koosseis tähtajaga kuni 31. august 2025:

 • Tiit Land – rektor, senati esimees;
 • Tiit Lukk – teadusprorektor;
 • Erik Puura – ettevõtlusprorektor;
 • Helen Sooväli-Sepping – rohepöörde prorektor;
 • Hendrik Voll – õppeprorektor;
 • Tea Trahov – kantsler;
 • Gert Jervan – infotehnoloogia teaduskonna dekaan;
 • Roomet Leiger – Eesti Mereakadeemia direktor;
 • Mari Avarmaa – majandusteaduskonna dekaan;
 • Andrus Salupere – loodusteaduskonna dekaan;
 • Fjodor Sergejev – inseneriteaduskonna dekaan;
 • Ivo Fridolin – infotehnoloogia teaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 • Innar Liiv – infotehnoloogia teaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 • Kristo Karjust – inseneriteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 • Allan Niidu – inseneriteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 • Argo Rosin – inseneriteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 • Riina Aav – loodusteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 • Rivo Uiboupin – loodusteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 • Laivi Laidroo – majandusteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 • Erkki Karo – majandusteaduskonna akadeemilise personali esindaja;
 • Loreida Timberg – Eesti Mereakadeemia akadeemilise personali esindaja;
 • Tõnis Liibek – tugistruktuuri töötajate esindaja;
 • Carina Bitšikov – üliõpilaste esindaja;
 • Joosep Perandi – üliõpilaste esindaja;
 • Vladlen Pahv – üliõpilaste esindaja;
 • Anet Marii Paumets – üliõpilaste esindaja;
 • Karoliina Rebane – üliõpilaste esindaja;
 • Carolin Tõntsu – üliõpilaste esindaja.