Tallinna Tehnikaülikool

Mis on TalTechDigital?

Tallinna Tehnikaülikoolil on soov ja valmisolek üleilmses digipöördes esmalt muuta iseennast, ning seeläbi näidata teed teistele. See tugineb meie ambitsioonil ja otsusekindlusel kasutada ning arendada nüüdistehnoloogiaid parimal moel ning olla strateegiliste partnerluste loomise eestvedaja nii kodus kui piiri taga. Me tegeleme sellega mitte ainult oma akadeemilise kogukonna huvides, vaid eelkõige meid ümbritseva ühiskonna kasu nimel.

Näeme TalTechi tulevikku ülikoolina, mis kasutab kõige kaasaegsemaid tehnoloogilisi võimalusi oma igapäevase tegevuse – õppimise, õpetamise ja uurimistöö – paremaks korraldamiseks. Kõik, mida intelligentsed tehissüsteemid teevad paremini kui inimene, on jäetud neile, võimaldamaks inimestel oma võimeid proovile panna uute lahenduste väljatöötamise ja arendamise alal.

Sellest ajendatuna sündis Tallinna Tehnikaülikoolis TalTechDigitali algatus. See ei ole kindlate aja- ja finantspiiridega programm ja ehkki algatuse koordineerimine ülikooli tasemel lõppes rektoraadis 2020 suvel, siis sellele visioonile tuginevaid põhimõtteid toetavad tegevused ülikoolis jätkuvad.

Pikemalt saab TalTechDigitali kohta lugeda Postimehe vahelehest Digituleviku teejuhtVaata ka filmi, kuidas ilma Tallinna Tehnikaülikoolita ei oleks meil sellist mugavat ja innovaatilist e-Eestit, nagu meil täna on.

Tegevussuunad

TalTechDigitali algatus käivitus neljas tegevussuunas: digitaristu kaasajastamine, õppetöö digistamine, digitippude toetamine teadus- ja arendustöös ja digifoorumi edendamine.

TalTech Digitaristu

TalTechi toimimisviiside ja tööprotsesside üle vaatamine ning ümber kujundamine uusi, arenevaid ja murrangulisi tehnoloogiaid kasutades eesmärgiga muuta ülikool maailma kõige paremini digitaliseeritud linnakuks maailmas.

DigiÕpe

Uute digitehnoloogiate lõimimine kõikide õppeprogrammide ülesehitusse ja toimimisse nende loomise hetkest, motiveerides ja innustades tudengeid panustama digitaliseerimise üldistesse eesmärkidesse oma õppetöö kaudu.

Digitipud

Uute, interdistsiplinaarsete ja tulevikku vaatavate uurimissuundade defineerimine koostöös kodu- ja välismaiste partneritega, mis põhinevad ülikooli kompetentsidel ning IT ja teiste valdkondade ettevõtete tulevikuvajadustel.

Digifoorum

Koostööplatvormi loomine digitaalsete arengute vallas toimuvate arengute toetamiseks ning tugeva digiühiskonna kasvatamiseks Eestis. Uute koostöömudelite väljatöötamine kolmnurgas ülikool-ettevõtted-avalik sektor.