Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi lugu

Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) on Eestis ainuke tehnika- ja IT-teaduse ning -hariduse lipulaev, kust saab kõrgharidust kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes ja merenduses. TalTechi missioon on olla teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni edendaja ning juhtiv inseneri- ja majandushariduse andja Eestis.

TalTech on Eesti uuendusmeelseim ülikool.

Seda kinnitab Eesti ülikoolide maineuuring, mille tulemuste järgi tuntakse Tallinna Tehnikaülikooli just uute ja digitaalsete tehnoloogiate poolest.

Meie õppekavu uuendatakse regulaarselt vastavalt tööturu vajadustele ja kaasatud on erasektori tugevaid praktikuid. Ka TalTechi õppekeskkond areneb pidevalt – uuendatud on mitmeid laboreid ja järjest rohkem õppetööd toimub e-kanalite vahendusel.

TalTechis käivad inseneeria ja IT käsikäes.

See kajastub valdkondi siduvates õppekavades. TalTechis sirgunud insenerid on läbi aegade Eestile loonud olulisi lahendusi. See praktiline panus jätkub, muutudes järjest nutikamaks.

Meil valmivad päris asjad, mis luuakse koha peal nullist, näiteks Iseauto, nutikas teekatend või tark lift. TalTech on ka muutumas moodsaks digilinnakuks, mis pakub laialdasi võimalusi targa linna arendamiseks ning on testpolügoniks Eesti ettevõtetele oma lahenduste testimiseks.

TalTechis on kaasaegne juhtimine.

Meie eesmärk on pöörata rohkem tähelepanu juhtimiskvaliteedi hoidmisele ja arendamisele. Viimastel aastatel on meiega liitunud mitmed nii era- kui avaliku sektori kogemusega juhid ja spetsialistid.

Oleme viimase paari aastaga põhjalikult muutnud ülikooli struktuuri, arendades teaduskondade ja instituutide töö tõhusamaks ning kontsentreeritumaks. Samuti digitaliseerime TalTechDigital initsiatiiviga ülikoolis toimuvaid protsesse, sidudes digitaliseerimist enam ka õppetööga.

TalTech on Eesti kõige rahvusvahelisem ülikool.

Pakume rahvusvahelist tugevat kõrgharidust. Meil on tudengeid, õppejõude, tippteadlasi ja eksperte kõikidest maailmajagudest, kokku 100 erinevast riigist.

TalTechis on Eesti ülikoolide võrdluses enim välistudengeid (16%) ja -õppejõude (17%). Võrreldes teiste Eesti ülikoolidega on TalTech teinud kõige jõulisemaid samme tippteadlaste kaasamiseks. Teeme ka igapäevaselt koostööd ülikoolide ja teadusasutustega üle terve maailma.

TalTech väärtustab koostööd ettevõtetega.

Koostöös viime ettevõtluse uuele tasemele. Oleme ettevõtetele ja riigiasutustele teadusuuringute tegemise esimeseks kontaktiks. Õppetöös lähtub TalTech eelkõige Eesti ühiskonna ja majandusruumi vajadustest, luues sellega pidevalt kasu ning väärtust kogus Eestile.

TalTech toetab ettevõtteid organisatsiooni- ja tootearenduses. Meie ettevõtlus- ja innovatsioonikeskus Mektory viib kokku teadlased, üliõpilased ja ettevõtjad. Noored saavad innustust, teadmisi ja vahendeid üliõpilaste start-up ettevõtete loomiseks ja arendamiseks.

TalTech on akadeemiline liider.

Julgus muutuda, tahe areneda koos kiirelt muutuva tehnoloogiamaailmaga ning soov diskuteerida teadmistel põhinevalt teeb TalTechist oodatud arvamusliidri akadeemilises diskussioonis.

Peame ülioluliseks teaduse ja õppetöö eristuvalt kõrget taset ning akadeemilise vabadust. Nii on TalTechist saanud Eestis esimene ülikool, mis pakub tenuuril põhinevat akadeemilise karjäärimudelit.

Tutvu ülikooliga linnulennult

Külasta ülikooli virtuaalselt

Tee TalTechi linnakus virtuaalne jalutuskäik ja uudista Eesti innovaatiliseima ülikooli põnevaid võimalusi.

Alusta virtuaaltuuri

Ajalugu

Tehnilistest erikursustest Tallinna Tehnikumini

Tallinna Tehnikaülikool sai alguse 17. septembril 1918, mil Saksa vägede poolt okupeeritud Eestis hakkas kohalikke tehnikaharitlasi koondav Eesti Tehnika Selts korraldama tehnilisi erikursusi. Pärast Eesti iseseisvumist kasvas üha enam vajadus inseneride, arhitektide ja tehnikute järgi. 1919. aastal jätkatigi senist tegevust Tallinna Tehnikumi (TT) nimelise erakoolina.

Kopli rauakooli aeg

Edasise arengu huvides riigistati TT 1920. aastal ning noor õppeasutus saavutas peatselt riikliku kõrgkooli staatuse. Kuni 1931. aastani töötas TT kitsastes oludes Pikal tänaval, seejärel koliti endise Vene-Balti laevatehase peahoonesse Koplis. Kuigi eesmärgiks oli kõrgkoolile oma hoone ehitamine, ei teostunud see piiratud eelarve tõttu. Hoolimata ainelisest kitsikusest leidus siiski piisavalt entusiastlikke noori, kes soovisid TT tehnikaharidust omandada.

Tallinn või Tartu: tehnikaülikool luuakse pealinna

1920. aastate lõpust pärssis TT arengut plaan liita see Tartu Ülikooliga. Olukord paranes alles 1936. aastal, mil riigi juhtkond otsustas, et tehnikaülikool peab asuma Tallinnas. TT muudeti nõnda Tallinna Tehnikainstituudiks. 1938. aastal nimetati see omakorda ümber Tallinna Tehnikaülikooliks. Peatselt puhkenud Teine maailmasõda katkestas aga alanud kiire arengu. Sõjakeerises kaotas ülikool arvukalt nii õppejõude kui õpilasi, rääkimata varadest.

Nõukogudeaegne TPI kui juhtiv tehnikaülikool

Sõjale järgnenud Nõukogude okupatsiooni ajal kandis ülikool Tallinna Polütehnilise Instituudi (TPI) nime. Seda kuni Eesti taasiseseisvumiseni. Hoolimata üldisest vaimsest surutisest tõusis ülikooli tase järjepidevalt. 1970. aastatest muutus aina vabamaks ka mõtete ja ideede levik. Kasvas üliõpilaskond ja tõusis õppejõudude kvalifikatsioon. TPI tegi märkimisväärseid edusamme teadusuuringute vallas, pälvides sellega NSVLi juhtiva tehnikaülikooli staatuse.

Oma linnak Mustamäel

Oluliseks murdepunktiks sai oma ülikoolilinnaku väljaehitamisega alustamine Mustamäele 1960. aastate alguses. Uued tuuled hakkasid puhuma laulva revolutsiooni ajal. Ülikool osales aktiivselt toimuvates ühiskondlikes protsessides, panustades oluliselt riikliku iseseisvuse taastamisse. 1989. aastal võeti taas kasutusele Tallinna Tehnikaülikooli (TTÜ) nimi.

TTÜ-st saab rahvusvaheline tehnoloogiaülikool

Järgnenud paarikümne aasta jooksul on oluliselt laienenud õppekavad, aina rahvusvahelisemaks muutunud õpilas- ja õpetajaskond ning paranenud tegutsemistingimused. Tänasel päeval on tehnikaülikool tunnustatuimaid ja suurimaid ülikoole Eestis, kus töötab üle 2000 töötaja, nende seas 1200 õppejõudu ja teadustöötajat. Kui enne Teist maailmasõda õppis seal alla 500 õpilase, siis tänaseks on see arv kasvanud ligi 30 korda. Vilistlasi on ülikoolil juba pea 70 000, kes kõik on andnud oma panuse Eesti arengusse.

TalTech – jätkusuutliku digituleviku eestvedaja

Oma 100. sünnipäeval 2018. aastal uuenes Eesti teaduse, tehnoloogia ja innovatsiooni eestvedaja Tallinna Tehnikaülikool võttes ametlikult täispika nime kõrval kasutusele lühinime TalTech. Ülikooli olemus püsib aga endine – tehnikaülikool, mis teenib Eesti riiki ja rahvast läbi rahvusvahelise tipptasemel õppe- ja teadustöö, uuendamaks Eesti majandust ja andmaks ideid elujärje tõstmiseks kogu maailmale.