Site logo

Üliõpilasesinduse missioon

Olla eestkosteorganiks kõikidele TalTechi tudengitele ja seista hariduse kvaliteedi, kvaliteetse õpikeskkonna ja võimalusterohke tudengielu eest. 

Üliõpilasesinduse visioon  

Olla läbipaistev ja tugevaim omataoline organisatsioon Eesti kõrgharidusmaastikul, kes on tugevaks partneriks ülikoolile, tudengitele ja ka Eesti avalikkusele üldisemalt. 

TalTechi üliõpilaskonna arengukava 2016-2020

TalTechi üliõpilaskonna arengukava 2016-2020 võeti vastu esinduskogu 07.06.2016 otsusega nr 32 üliõpilasesinduse korralisel koosolekul.

Üliõpilasesinduse tegevused ja arengusuunad on võetud kokku kolme kõige olulisema eesmärgiga:

  • Üliõpilasesindus koostöös ülikooliga tegutseb hariduse kvaliteedi tõstmise nime, et lõpetaja saaks professionaalseks karjääriks mitmekülgse ettevalmistuse.
  • Üliõpilasesindusel on oluline roll nii tudengielu eestvedamisel, ühtekuuluvustunde loomisel,  mitmekülgse arengu tagamisel ning traditsiooniliste tudengiürituste säilitamisel kui ka uute tekitamisel.
  • Üliõpilasesindus on jätkusuutlik ja tugeva organisatsioonikultuuriga eestkosteorganisatsioon ning arvestatav koostööpartner, mille olulisus on arusaadav kõigile üliõpilastele.

Väärtused

  • Asjatundlikkus - Üliõpilasesindajad on oma tegevusvaldkonna asjatundjad, kelle tegevus on ettevalmistatud, esinduslik ja vastutustundlik, olles sellega usaldusväärseks partneriks..
  • Avatus ja uuendusmeelsus- Üliõpilasesindajad on avatud uutele ideedele ja ettevõtmistele ning ei karda võtta initsiatiivi uute lahenduste käivitamisel ja juurutamisel.
  • Jätkusuutlikkus ja sihikindlus– Üliõpilasesinduse jaoks on oluline sihikindel ja järjepidev tegevus eesmärkide saavutamise nimel.