Tallinna Tehnikaülikool

2019. aastal tähistab Tehnikaülikooli raamatukogu oma 100. tegevusaastat ning septembris täitub 10 aastat raamatukogu uue hoone avamisest.

Tuuliki Tõiste, raamatukogu teeninduskeskuse juhataja | Fotod: TalTech

Raamatukogu järjepidev täiendamine õppe- ja teaduskirjandusega algas Tehnikaülikooli eelkäija Tallinna Tehnikumi ajal: esimesed sissekanded raamatute kohta on inventariraamatutesse tehtud 1919. aasta detsembris. 1936. aastal anti tehnikumi raamatukogu üle Tallinna Tehnikainstituudile, mis 1938. aastal nimetati Tallinna Tehnikaülikooliks.

Läbi aegade on raamatukogu oma teenustega toetanud ülikooli õppe- ja uurimistööd, tehes kättesaadavaks vajaliku kirjanduse ning luues võimalusi raamatukogus kohapeal töötamiseks või õppimiseks. Tehnikaülikooli raamatukogu on avatud ka neile, kes ei õpi ega tööta tehnikaülikoolis, aga vajavad meie raamatukogu teenuseid.

Tehnikaülikooli tudeng õpib ja töötab samal ajal ning vajab edukaks õppimiseks ajakohast ruumi, parimat kirjandust ja nüüdisaegset tehnikat. Püüame lugejate muutuvate soovide ja vajadustega arvestada ning teenuseid arendada.

Lisaks uuematele teenustele pakub raamatukogu endiselt ka traditsioonilisi raamatukoguteenuseid, mida on kohandatud ajale vastavaks. Näiteks saab raamatukogu lugejaks registreeruda tavapärase paberist ankeedi täitmise kõrval ka veebi kaudu, kasutades ID-kaarti, Mobiil-ID-d või TAAT teenust.

Telefonikabiinid

Üha tähtsamaks raamatukoguteenuseks on kujunemas raamatukogu kui ruumi kasutamise võimalus ja selle funktsionaalsus. Tudengid otsivad mugavat ning vaikset ruumi, kus keskenduda ja välistest segajatest eralduda, samas olla pidevalt kättesaadav, näiteks telefoni teel. Oluline on pakkuda erinevate soovidega inimestele sobivaid tingimusi ja keskkonda. Vaikuse säilitamiseks ja ruumi kasutusmugavuse tõstmiseks oleme raamatukogu kõigi korruste lugemisalasse paigaldanud helikindlad kõnekabiinid. Seal saab pidada telefoni- ja videokõnesid teisi lugejaid segamata, see annab kõnelejale privaatsuse ning tagab saalis lugejale vaikuse ja rahu.

TalTech's library

24/7 õpituba/ööraamatukogu (LIB-120)

2018. aasta algul avasime TalTechi liikmeskonnale mõeldud õpitoa/ööraamatukogu, kuhu on Tehnikaülikooli tudengi- või personalikaardiga võimalik siseneda ööpäev läbi. Ruumis saab teha õppe- ja teadustööd, üksinda või rühmaga (korraga mahub sinna kuni 20 inimest). Ruumis on kuus lauaarvutitega varustatud töökohta, kaks rühmatööala, liigutatavad helisummutavad vaheseinad/stendid, selveteenindusega printer/koopia/skaneerimisseade, raamaturiiul sõnastike ja teatmikega ning muidugi wifi.

Lugejad olid juba aastaid soovinud raamatukogu pikemaid lahtiolekuaegu. Püüdsime soovile vastu tulla, pikendades lahtiolekuaega eksamieelsetel perioodidel. Selgus, et need, kes olid raamatukogus tavapärasest kauem, kasutasid eelkõige võimalust töötada heas, mugavas, akadeemilises keskkonnas, st vajasid õppimise ruumi. Hakkas kooruma idee pikalt avatud ööraamatukogu loomiseks. Kuna TalTechi raamatukogu hoone arhitektuuriline lahendus ei luba raamatukogu osaliselt või korruste kaupa avada, tuli leida ruum, mis on kergesti ligipääsetav, piisavalt suur ja samas akadeemilise õhkkonnaga. Soov ja eesmärk oli, et ööpäev läbi kasutatavas ruumis saab teha õppe- ja teadustööd, rühmatööd, läbi viia arutelusid, intervjuusid, konsultatsioone jms.

Õpituba toimib isereguleerumise põhimõttel ja kasutajatelt eeldatakse ruumi kasutamise hea tava järgimist: ise kasutan – ise vastutan, midagi ära ei lõhu, ei võta kaasa asju, mis mulle ei kuulu, arvestan teiste ruumis viibijatega, hoian korda ja vaikust. Raamatukoguhoidja astub ruumist läbi paar korda päevas, videovalve peab ruumil silma peal 24/7.

Aasta jooksul õppis või töötas õpitoas 18 000 inimest. Kasutajate kommentaarid ruumi ja selle võimaluste kohta on valdavalt positiivsed. Öeldakse, et tuba on mugav, rahulik ja keskendumist soosiv. Teadmine, et see on kogu aeg ligipääsetav, annab vabaduse oma aega paremini planeerida. Eriti hea on tulla õpituppa pärast raamatukogu sulgemist, kui tööhoog on sees ja ei soovita õppimist pooleli jätta. Meeldib, et suurele kontorilauale saab korraga laiali sättida oma sülearvuti, raamatukogu arvuti ja raamatud ning arvutitoolis mugavalt tööd teha. Boonuseks on see, et siia saab tulla joogiga ja söögiga (raamatukokku me joogitopside ega toitudega ei luba). Osaliselt lahendas ruum ka tudengite vajaduse rühmatööalade järele. Kasutajad on soovinud vaid suuremat ruumi ja töölaudade lisamist.

Seadmed vaegnägijaile

Pakume võimalust ka vaegnägijail raamatuid lugeda või kuulata. Meil on kaks lugemistelerit ja ühte saab soovija ka kaasa laenata. Lugemistelerid suurendavad loetavat teksti, muudavad teksti ja tausta värvi vastavalt lugeja soovile ning aitavad abijoonega rida pidada. Raamatukogus on ka seade, mis aitab trükitud raamatu töödelda helifailiks, skänner-muundur tuvastab teksti ja loeb skaneeritud lehekülje ette selles keeles, milles raamat on trükitud (nt saksa, inglise, soome, eesti, vene jm). Töövalmis on printer, mis trükib teksti nii tavalisel kujul kui ka reljeefselt ehk Braille punktkirjas. Vaegnägija saab raamatukogu pakutavat arvutit kasutada ka Jaws ekraanilugeja-kõnesüntesaatori abil.

Tools for visually impaired

Raamatukogus on rohkem

Raamatukogust saab Tehnikaülikooli kirjastuse välja antud õpikuid nii laenutada kui ka osta. Enamik müüdavatest raamatutest on ülikoolis õpikuna kasutusel, uued nimetused lisanduvad müüginimekirja jooksvalt. Raamatuid müüme soodsa hinnaga, kuna vahendustasu ei lisandu. Tasuda saab nii sularahas kui ka kaardiga.

2018. aastal raamatukogu külastanud lugejaist oli 16% välisriikide tudengid. Raamatukogu pakub neile võimalust tutvuda eesti keele ja kultuuriga klubilises vormis. Neljapäeviti toimuvas ESTClub vestlusringis õpitakse tundma siinseid tavasid ja kombeid, vesteldakse argielulistel teemadel ja arutletakse ka elutingimuste või asjaajamise üle Eesti riigis. ■

Laeb infot...