Tallinna Tehnikaülikool

Täna oma 100. sünnipäeva tähistav Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) raamatukogu näeb oma tulevikku digitaalsena.

Juubeli eel sõnas raamatukogu direktor Tõnis Liibek, et teadusraamatukogude tulevik ja revolutsioon ei seisne robotites, kes toimetavad paberraamatuid lugejateni, vaid võimaluses kasutada nii uusi kui vanu tekste, st kogu olemasolevat kirjasõna digitaalselt.

Juba lähiaastatel muutub TalTechi raamatukogu kõige digitaalsemaks raamatukoguks Eestis. „Eesti ainukese teadusliku tehnikaraamatukoguna pole mõistlik erialakirjandusena soetada kiiresti aeguvaid paberraamatuid. Üha digitaalsem raamatukogu loob omakorda uusi võimalusi nii tärkava tehisintellekti rakendamiseks kui ka avab üha rikkalikumaid teadmiste varasalvi,“ ütles Liibek.

21. sajand on raputamas raamatukogude olemust. Läbi sajandite on raamatukogud püsinud küllaltki traditsioonilistena, eelkõige kohtadena, kus säilitatakse ja loetakse kirjasõna. Digiteeruvas maailmas pole aga enam kuigi haruldased raamatukogud, kus puuduvad paberraamatud ja raamatukogu vahendusel pakutavale digisisule pääseb ligi kõikjalt.

Niisiis pole teadusraamatukogud enam niivõrd raamatute laenutamise kohaks, vaid parim koht õppimiseks ja töötamiseks. Lähiajal on TalTechi raamatukogus plaanis luua juurde kaasaegseid ruume ja tööpindu, kus tudengid saaksid teha grupitöid, samuti võiks osa raamatukogust olla ööpäevaringselt avatud.  Elementaarseks on muutunud raamatuskännerid, lisaekraanid arvutitele, litsenseeritud tarkvara kasutamise võimalused, e-lugerid ja abivahendid vaegnägijatele. Just erinevate lisavõimaluste pakkumine on muutunud kõigi raamatukogude jaoks oluliseks uueks ülesandeks.

Tänases TalTechi raamatukogus on suurepärane kogu tehnika- ja majanduskirjandust, kuid siit leiab ka ilukirjandust. Raamatukogu on avatud gümnaasiumiõpilastele, tudengitele, teadlastele ja teadmistehuvilistele – raamatukogu on avatud kõigile.

Esimene raamat pandi TalTechi (tollal Tallinna Tehnikumi) raamatukogu riiulisse 11. detsembril 1919 ning just seetõttu tähistab TalTechi raamatukogu täna oma sajandat sünnipäeva. Esimeseks raamatuks oli aurumasinate juhtimise õpik, mis on välja antud Venemaal.

TalTechi raamatukogus saab tutvuda ka teiste haruldaste teostega, mis on juubeliks hoidlatest välja toodud. Unikaalseid raamatuid on palju, üks kõige huvipakkuvamaid on raamat, mis on 1919. aastal hangitud raamatutest ainukesena TalTechi raamatukogus säilinud. Selleks on õpik geomeetria, mehaanika ja füüsika rakendustest ("Elementarbuch der Differential- und Integralrechnung mit zahlreichen Anwendungen aus der Analysis, Geometrie, Mechanik und Physik für Höhere Lehranstalten und den Selbstunterricht ", Leipzig, 1910). Samuti teadaolevalt vanim eestikeelne raamat TalTechi raamatukogus – 1867. aastal ilmunud õpik J. G. Schwartz. „Wisika, ehk öppetus lodud asjade issewisidest ja wäggedest“, mille oli „Tallinna keelde“ tõlkinud C. G. Reinthal.

Lisaks rariteetsete vanade raamatute hoidmisele annab TalTechi raamatukogu välja ka uut lugemisvara: juubeliks on valminud ajalootrükis „Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu 1919–2019“, mis võtab kokku organisatsiooni olulisemad arengud sõnas ja pildis. Samuti on antud välja „Tallinna Tehnikaülikooli Raamatukogu ajaraamat 2015–2019“, mis on neljas raamatukogu ajaraamatute sarjas. Selle ajaraamatu ilmumisega saab dokumenteeritud raamatukogu sajandipikkune ajalugu.

FAKTE TALTECHI RAAMATUKOGUST

Esimene sissekanne tehti 11. detsembril 1919 raamatu kohta „Морские паровые машины: описательный курс паровых машин Морского Инженерного Училища Императора Николая I с приложением атласа чертежей“. Вып. 1-3. Raamat on välja antud Peterburis 1902–1904. Raamatu koostaja on Tallinnas sündinud eestlane professor Voldemar Heinrich Maddisov.

Ainukesena on TalTechi raamatukogus 100 aastat säilinud õpik "Elementarbuch der Differential- und Integralrechnung mit zahlreichen Anwendungen aus der Analysis, Geometrie, Mechanik und Physik für Höhere Lehranstalten und den Selbstunterricht", Leipzig, 1910.

Vanim eestikeelne raamat on 1867. aastal ilmunud õpik J. G. Schwartz. „Wisika, ehk öppetus lodud asjade issewisidest ja wäggedest“, mille oli „Tallinna keelde“ tõlkinud C. G. Reinthal.

Täna on juurdepääs 92 andmebaasile, kus on üle 250 000 e-raamatu ning 82 000 ajakirja.

2018. aastal laaditi TalTechi raamatukogu e-kogudest alla 1 486 320 sisuüksust.

Vaata Tehnikaülikooli raamatukogu ajajoont

Laeb infot...