Tallinna Tehnikaülikool

Kultuuriministeerium on kuulutanud 2022. aasta raamatukogude teema-aastaks.

Teema-aasta on mõtteliselt jaotatud neljaks. Aasta esimesel kolmel kuul keskendutakse raamatukogudele kui kirjandus- ja kultuurikeskustele, kevadel tutvustatakse raamatukogude võimalusi tegutseda kogukonnakeskusena, suvekuudel tulevad raamatukogud tavapärastest ruumidest väljaspoole ja aasta viimased neli kuud pühendatakse tuleviku raamatukogule. 

Raamatukogude aasta avaüritusena loetakse üle Eesti enam kui 800 raamatukogus ette katkend 2021. aastal Eesti raamatukogudest enim laenatud eesti kirjaniku teosest, milleks on Mudlumi teos “Mitte ainult minu tädi Ellen”.

Katkendit raamatust saab kuulda ka Tehnikaülikooli raamatukogus 12. jaanuaril kell 12.12.

Tehnikaülikooli raamatukogust 2021. aasta enim laenatud raamatuks oli Ann Vihalemma õpik “Turunduse alused” ja Eesti teadusraamatukogude enimlaenatud raamatuks Henry Gleitmani “Psühholoogia”. 

Teema-aasta tegevustel saab silma peal hoida raamatukogude aasta kodulehel.

Head algavat raamatukogude aastat!

Raamatukogude aasta

Laeb infot...