Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Teadusagentuuri juhatus otsustas hindamisnõukogu ettepanekul anda välja 76 uut granti. Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) sai toetuse kahele järeldoktori-, neljale stardi- ja kuuele rühmaprojektile.

2019. aastal alustavatest projektidest 37 on loodusteaduste, 8 tehnika ja tehnoloogia, 13 arsti- ja terviseteaduste, 3 põllumajandusteaduste ja veterinaaria, 7 sotsiaalteaduste ja 8 humanitaarteaduste ja kunstide valdkonnas.

„Tänavune uurimistoetuste konkurss kinnitas järjekordselt meie teadlasete väga tugevat taset kõikides teadusvaldkondades. Kuigi arvudes oli sel aastal konkurss eelmise aastaga võrreldes natuke leebem, jäid paljud ülimalt tugevad taotlused rahalise ressursi piiratuse tõttu rahastamata. Tuleb nõustuda mitmete teiste riikide teadusagentuuride väljaöeldud hinnanguga, et mõistlikuks edukuse määraks võiks lugeda seda, kui rahastuseni jõuaks ligikaudu üks kolmest taotlusest, tänavuses voorus oli see suhe veel üks viiele. Loodetavasti eelmise aasta lõpus sõlmitud teadusleppe tulemusena kasvav teaduse rahastamine võimaldab suurendada alates 2020. aastast ka uurimistoetuste kogumahtu,“ kommenteeris Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel.

Picture of a woman doing science in laboratory.

Personaalse uurimistoetuse 2018. aasta taotlusvooru tulemused

Toetuse saanud TalTechi projektid:

Järeldoktoriprojektid

Maksim Ošeka - fotokatalüütiline koht-selektiivne C(sp3)-H amineerimine pidevas voolus

Kristjan Pilt - uue optilise sensori arendamine vastsündinute tserebrospinaalvedeliku pulsatsioonide pidevaks jälgimiseks hüdrotsefaalia korral

Stardiprojektid

Olli-Pekka Aukusti Smolander - puidu moodustumiseks vajalike geenide ning neid reguleerivate faktorite tuvastamine genoomika abil

Alar Konist - aktiveerimistingimuste mõju poorse süsiniku valmistamisel põlevkivist       

Andrii Chub - alalispingemuundurid ülisuure reguleerimisvahemiku ja veajärgse töövõimega

Sofiya Aydinyan - supertugeva ja kergekaalulise keraamika 3D printimine järgmise põlvkonna kõrgtemperatuursete materjalidena

Rühmaprojektid

Siim Veski - keskkonnategurite mõju pärastjääegse taimkatte levikule: paleoökoloogiline rekonstruktsioon ja modelleerimine (TrackLag)        

Riina Aav - supramolekulaarsed kohandatavad kiraalsuse sensorid         

Vitali Sõritski - sensormaterjalid molekulaarselt jäljendatud polümeeridest meditsiiniliseks diagnostikaks ja keskkonnaseireks          

Targo Kalamees - seespoolse lisasoojustuse, ehitusniiskuse ja efektiivsete piirdetarindite niiskusturvalisus

Muhammad Mahtab Alam - tagasisidestatav andmevahetussüsteem kõrge reaktiivsusega abistava neuromuskulaarse stimulatsiooni võimaldamiseks

Artu Ellmann - geoidi iteratiivne modelleerimine rannikualal kaasates satelliitaltimeetriat ning kohapealseid kontroll- ja mudelandmeid

Taotlusvooru statistika

Artikkel on tugineb Eesti Teadusagentuuri pressiteatele.

Laeb infot...