Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Teadusagentuuri (ETAg) hindamisnõukogu tegi teadusagentuuri juhatusele ettepaneku rahastada 80 uut uurimisprojekti, mille kogumaht 2022. aastal on 10,6 miljonit eurot.

VK_praktika

Hindamisnõukogu tegi ettepaneku rahastada 13 uut järeldoktori-, 25 stardi- ja 42 rühmaprojekti kogumahus 10,6 miljonit eurot. Rahastusettepanek tehti 24% menetletud 335 taotlustest. Edukatest taotlejatest 41% olid naised ja 59% mehed. Valdkondlikult jagunesid rahastusettepanekud järgmiselt: arsti-ja terviseteadused 15%, humanitaarteadused ja kunstid 11%, täppisteadused 14%, bio-ja keskkonnateadused 23%, põllumajandusteadused ja veterinaaria 12%, sotsiaalteadused 13%, tehnika ja tehnoloogia 11%.

Tehnikaülikoolist sai toetuse kokku 12 projekti: 1 järeldoktori projekt, 5 stardiprojekti ja 6 rühmaprojekti.
Toetuse saanud TalTechi projektid:

 

Järeldoktoriprojekt

PUTJD1106 Ursula Toom - Bioerosiooni sünd ja areng Baltika kontinendil vara-Paleosoikumis

Stardiprojektid

PSG749 Niccolò Veltri  - Saavutatavate funktorite terminaalsed koalgebrad tüübiteoorias
PSG764 Amar Hadzihasanovic - Ümberkirjutamine suunatud homotoopiateoorias
PSG735 Sirje Sildever - Kuidas saada metatriipkoodimisest rohkem infot: rakkude arvukus, aktiivsus/mitteaktiivsus ja koosluste dünaamika
PSG754 Mihkel Kõrgesaar - Vedeliku ja konstruktsiooni koosmõjul põhinev mudel laeva kokkupõrkekindluse hindamiseks
PSG739 Roya Ahmadiahangar - Nullenergiapiirkondade teostatavuse parandamine läbi suurema energeetilise paindlikkuse

Rühmaprojektid

PRG1467  Maksim Jenihhin CRASHLESS – Kihtideülene töökindlus ja enesetervise teadlikus arukate autonoomsete süsteemide jaoks
PRG1463  Juri Belikov - Madala inertsusega süsteemide modelleerimine ja juhtimine (LINES)
PRG1483 Olev Märtens - Innovatiivne impedantsspektroskoopia: lahendused ja rakendused
PRG1477 Tatiana Moiseeva - DNA replikatsiooni initsiatsiooni molekulaarsed mehhanismid inimrakkudes
PRG1573 Tarmo Kalvet -  Majanduslik keerukus, masinõpe ja majanduspoliitika
PRG1487 Janek Laanearu - Ehitatud keskkonna stratifitseeritud vooluprotsesside insenertööriistad

Kersti Vähi, teadusosakond
Lisainfo www.etag.ee
 

Laeb infot...