Tallinna Tehnikaülikool

„Koostööl põhineva digitaalse valitsemise väljakutsed: e-osalus, avaandmed ja piiriülene koosvõime“

 16. septembril algusega kell 15:00 toimub online vormis avaliku halduse doktorandi Maarja Oleski doktoritöö kaitsmine teemal „Koostööl põhineva digitaalse valitsemise väljakutsed: e-osalus, avaandmed ja piiriülene koosvõime “.

Juhendajad: Prof. Tarmo Kalvet; Prof. Robert Krimmer

Oponendid: Prof. Marijn Janssen, TU Delft; Prof. Ines Mergel, University of Konstanz

Doktoritöö

Kaitsmine toimub Zoomi vahendusel, oma osalemise soovist palun teada anda e-maili teel

Laeb infot...