Tallinna Tehnikaülikool

26. juunil andis Tarmo Trei Eesti Taristuehituse Liidu nimel üle preemia Magnus Martinsonile, kelle lõputööd „Ringlussevõetud asfaldi kasutamine uutes asfaltsegudes“ hindas liit selle aasta parimaks.

Parimat lõputööd valides hinnatakse üliõpilastöödes originaalsust, aktuaalsust, uudsust, innovatiivsust ja rakendatavust. 

Magistritööd juhendas Kristjan Lill, kaasjuhendajaks oli Sven Sillamäe. Magnus Martinson lõpetas magistriprogrammi hooned ja rajatised teedeehituse peaeriala.

Huvilised saavad tööga tutvuda Tehnikaülikooli raamatukogu Digikogus.

Eesti Taristuehituse Liit (endine Asfaldiliit) on valinud parimad lõputöid alates 2014. aastast ning tunnustuse eesmärgiks on teedesektori teadus- ja arendustegevuse edendamine ning üliõpilaste motiveerimine. viia valdkonda edasi uudsetele radadele.

Lõputöö 23

Laeb infot...