Tallinna Tehnikaülikool

Ragnar Nurkse instituudis 2023. aasta kevadsemestri külalisprofessor on Dr. Lhawang Ugyel Austraalia Canberra UNSW (University of New South Wales Canberra) ülikooli ärikoolist. Professor Lhawang on globaalselt tunnustatud avaliku halduse juhtivteadlane, kelle uurimisvaldkondadeks on avalik haldus ning selle reformid oma kodumaa Bhutani näitel. Viimasest on kirjutanud ta ka valdkonna oluliseima monograafia "Paradigms and public sector reform: Public administration of Bhutan" (Palgrave Macmillan 2016).

LHAWANG_UGYEL

Monograafia põhineb tema Crawfordi Austraalia Riiklikus Ülikoolis (kus ta varem ka õpetas) kaitstud silmapaistval doktoritööl, mida juhendas Janine O’Flynn. Doktoritöö fookus oli Bhutani sobitamisel Hofstede kultuurimõõtmete raamistikku. Tal on ka märkimisväärne praktiline kogemus Bhutani avalikus halduses, olles muu hulgas mitu aastat olnud kuningliku avaliku teenistuse komisjoni sekretariaadi personaliteenistuse vanemametnik.

Bhutani puhul tuleb eraldi esile tuua kõrget pandeemiaaegset vaktsineerimismäära ja madalat suremust, mida professor Ugyel on samuti uurinud ja sel teemal ka mitmeid artikleid avaldanud. Arvestades Bhutani Kuningriigi olulisust rahvusliku koguõnne kontseptsiooni (Gross National Happiness) rakendajana poliitikakujndamises ning riigi tähtsat positsiooni budistlikus majanduses ja valitsemises, on kõrgetasemelise eksperdi Tallinna õpetama tulek märgilise tähtsusega. See on oluline ka kogu Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi mitte-lääne avaliku halduse (Non-Western Public Administration, NWPA) uurimisprogrammi jaoks.

Prof. Lhawangi kompetents ei piirdu Bhutaniga, ta on laialdaselt uurinud ja avaldanud laialdaselt ka Okeaania avaliku halduse ja poliitikaid, aga ka Paapua Uus-Guinea (olles sealses peamises ülikoolis ka mõned aastad külalisõppejõud) ja Vanuatu teemadel. Nii teoreetilise eksperdina kui kohalikest oludest informteerituna annab ta Tallinna kursuste osana seega loenguid nii Bhutani kui Okeaania avaliku valitsemise teemadel. 

Professor Lhawang Ugyel on külalisõppejõud kevadsemestri kursusel “Implementing Governance in a Diverse Globalized World”, ainet loetakse koos professor Wolfgang Drechsleriga. Aine fookuses on sel korral prof. Ugyeli ekspertiisist lähtudes Bhutan ja Okeaania ning professor annab neil teemadel ka avaliku loengu.

Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi kevadsemestri külalisõppejõud eelmisel aastal oli endine Korea Vabariigi avaliku halduse minister professor Pan Suk Kim Yonsei ülikoolist. 2021. aastal võõrustas instituut Jaapani endist avaliku teenistuse juhti, Professor Hiroko Shimada Logiet Kyoto Ülikoolist.

Laeb infot...