Tallinna Tehnikaülikool

Tootmisettevõte JELD-WEN, TalTechi Virumaa kolledž ja Rakvere Ametikool leppisid kokku koostöös õppekavade arenduse, töö- ja praktikakohtade pakkumise ning töötajate järelkasvu tagamise osas.

4. märtsil külastasid Virumaa kolledžit ligi 40 Rakvere Ametikooli õppurit, kellele tutvustati rakenduskõrghariduse erialasid ja tehti ringkäik kaasaegsetes õppelaborites. Kolledži tudengid tutvustasid oma projekte ning jagasid mõtteid õppimisest ja tulevikuplaanidest. Tudengid tõstsid esile, et kui suures ülikoolis ollakse üks paljudest, siis Virumaa kolledžis saab tähena särada. Samuti rõhutati, et üks motivaatoritest on erinevates projektides osalemise eest saadav taskuraha ning võimalus õppida välisülikoolides.

JeldWen

„Rakvere Ametikooli kutseõppe õppekavadel õppivatest noortes jätkab oma haridusteed kõrghariduse omandamiseks orienteeruvalt 15% õpilastest. Meie pikaajaline koostööpartner JELD-WEN Eesti AS  muudab oma tootmist suuremat lisandväärtust pakkuvaks, mis esitab kõrgendatud nõudmisi ka tööjõule. Oleme omapoolselt seni abistanud ettevõtet olemasoleva personali täiendkoolitamisel. Koostööprotokolli raames tahame meie IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekava õpilastele pakkuda ettevõttestipendiumi näol võimalust omandada Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledžis rakenduskõrgharidus. Näeme, et selline osapoolte koostöö aitab kaasa nii õpilaste arengule kui ettevõtte konkurentsivõime tõstmisele.“, rõhutas Rakvere Ametikooli direktor Kuno Rooba.

Rakvere suurima tööandja JELD-WEN personalijuht Karin Rändla märkis: “JELD-WEN pakub stipendiumit parimatele Rakvere ametikooli IT-süsteemide nooremspetsialisti erialade õppuritele, kes jätkavad õpinguid Virumaa kolledži masinaehitus- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise erialal. Esimene stipendiaat asub juba sel sügisel kolledžisse õppima. Hariduse omandamine saab olla vaid kõikide osapoolte koostöö: õppeasutused jagavad teadmisi, õppur pühendub oskuste omandamisele ning ettevõte toetab töö-, praktikakoha ja stipendiumiga.“

„Virumaa kolledž ootab õppima nii gümnaasiumide kui ka kutsekoolide lõpetajad. Partnerettevõtted hindavad meie vilistlasi kõrgelt, kuna õppimine toimub läbi praktilise kogemuse. Õpipoisiaastad ettevõttes läbitakse õpingute jooksul, mis võimaldab leida sobiva töökoha ning teha karjääri keskastme juhina,“ kommenteeris kolledži direktor Mare Roosileht. Ta kutsus kõiki õppureid üles esitama avaldus juba täna, sõltumata sellest, et lõputunnistus on veel kätte saamata ja ees ootavad õppused kaitseväes. Mitmed ametikooli õppurid märkisid, et nende edasise õpitee valik sündis just sellel kohtumisel.

Õppimine Virumaa TalTechis on FUN! Teadmised omandatakse läbi praktilise kogemuse.

Täpsem info: Mare Roosileht, tel 5201853

Laeb infot...