Tallinna Tehnikaülikool

7. mail ootab tehnikaülikool abituriente ja ka nooremaid gümnasiste Tallinnasse ja Tartusse koolimatemaatika olümpiaadile.

matemaatikatunni tahvel

Põnevad olümpiaadiülesanded põhinevad kooliprogrammil ning see on näiteks abiturientidele hea võimalus end proovile panna enne matemaatika riigieksamit.

Olümpiaadiks saab juba registreeruda tehnikaülikooli kodulehel.

Tänaseks on end kirja pannud 106 osalejat.

„Olümpiaad püsib selgelt koolimatemaatika raamides ja meie soov on äratada õpilastes sügavamat huvi ja armastust matemaatika vastu,“ kinnitas TalTechi olümpiaadiõppe peaspetsialist ja võistluse žürii liige Päivo Simson, lisades: „Lisaks puhtale matemaatikale püüab olümpiaad siduda matemaatikat ka eluliste ülesannetega, et rõhutada matemaatika praktilist väärtust. Ilmselt ei ole ülesanded nii rasked nagu teistel matemaatikaolümpiaadidel, aga huvitavad ja väljakutset pakkuvad on need kindlasti.“

Olümpiaadiks valmistumisel saab lahendada näiteks sellise ülesande:

tetraeedri serva pikkus on a. Seda tetraeedrit lõikab tasand, mis läbib ühe serva keskpunkti ja on paralleelne kahe mittelõikuva servaga. Leidke lõike pindala.

Olümpiaadi 20 paremal, kes on saanud vähemalt 60% maksimumpunktidest, on võimalus astuda õppima Tallinna Tehnikaülikooli väljaspool konkurssi. Eritingimustel vastuvõttu arvestatakse 11. ja 12. klassi õpilastel.

Toimumise aeg: 7. mai 2022, kell 10.00 - 15.00

Toimumiskohad: Tallinna Tehnikaülikool (Ehitajate 5, Tallinn), Tallinna Tehnikaülikooli Tartu kolledž (Puiestee 78, Tartu)

Korraldajad: Tallinna Tehnikaülikooli eksami- ja olümpiaadikool ning matemaatika osakond

Ülesande vastus: a^2/4, a ruudus jagatud neljaga

Laeb infot...