Tallinna Tehnikaülikool

TalTechi majandusteaduskonnas saab bakalaureuseõppes eesti keeles õppida ärindust, rakenduslikku majandusteadust, avalikku haldust ja riigiteaduseid ning inglise keeles õigusteadust ja rahvusvahelist ärikorraldust. Mis on põhjused, miks on tark valida just mõni TalTechi majandusteaduskonna õppekava?

Kõrgetasemeline haridus
Majandusteaduskond on oma kolme põhivaldkonnaga maailma ülikoolide esimese paari protsendi hulgas. Näiteks avaliku halduse valdkonnas on TalTech Shanghai ülikoolide edetabelis 101.-150. kohalc st samal tasemel Cambridge´I Ülikooliga ning eespool kõikidest Kesk-ja Ida-Euroopa ülikoolidest.

Praktilisus
Majandusteaduskond pakub haridust, kus teoreetilised teadmised on heas tasakaalus praktiliste oskustega. Õppetöös osaleb igal aastal  u 150 praktikut: ettevõtjad, investorid, ministrid jt. Õppekavu aitavad arendada riigi parimad praktikud, et tagada hariduse vastavus tööturu vajadustele. 2019. aastal läbi viidud Kantar Emori uuring näitas, et 80% küsitletud ettevõtete juhtidest pidas TalTechi majandusteaduskonda väga tugevaks majandushariduse pakkujaks. Ettevõtjad hindasid teaduskonda 10 punkti skaalal 8,3 punktiga. Ka teaduskonna vilistlased tõid oma hariduse peamise tugevusena välja balansi teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste vahel. 88% vastanutest leidis, et saadud haridus andis neile tööturul eelise ning 41% arvas, et on saanud märkimisväärse eelise.

Interdistsiplinaarsus
TalTechi majandusteaduskonnas saad õppida koos IT, loodusteaduste ja inseneeria tulevaste tippudega. See annab tulevikuks suurepärase kontaktibaasi näiteks oma äriga alustamiseks.

Rahvusvahelisus
TalTechi majandusteaduskond on Eesti kõige rahvusvahelisem kõrgharidusüksus: teaduskonnas on üle 700 (27%) välisüliõpilase enam kui 70 riigist, lisaks paarsada vahetusüliõpilast. Ka umbes 30% õppejõududest on välismaalased, kes on pärit ligi 30 riigist. Kõik need erinevad teadmised ja kogemused saavad õppetöö aruteludes ja grupitöödes kokku.  Rahvusvahelise hariduse omandamiseks ei pea enam võõrsile õppima suunduma. See kõik on siinsamas Tallinnas olemas.

Paljud õppejõud on tipptasemel teadlased
Majandusteaduskonnas on võimalik õppida suurepäraste teadlaste käe all. Teaduskonna kõrgetasemeliste teaduspublikatsioonide arv kasvab u 15-20% aastas. Möödunud aastal avaldati 118 tipptasemel teadusartiklit, mis on teaduskonna ajaloo seni kõrgeim tulemus.

Kõrgem palk
Haridus- ja Teadusministeeriumi haridusstatistika andmebaasi HaridusSilm andmetel saavad avalik-õiguslikest ülikoolidest kõige kõrgemat palka just TalTechi lõpetajad: tehnikaülikooli värskete vilistlaste keskmine palk oli uusimatel (2018. aasta) andmetel 2006 eurot kuus.

Silmapaistvad vilistlased
Kindel märk TalTechi majandusteaduskonna hariduse pikaaegsest kvaliteedist on väärikad vilistlased. Teaduskonna vilistlased moodustavad Eesti poliitilise ja ärimaailma tipu. Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonnas on hariduse omandanud näiteks peaminister Jüri Ratas, õiguskantsler Ülle Madise, Luminor Grupi juhatuse esimees Erkki Raasuke, ettevõtja ja pangandustegelane Rain Lõhmus, Circle K Eesti juht Kai Realo, A Le Coq´i juhatuse esimees Tarmo Noop, Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik, suurinvestor Ain Hanschmidt ning paljud teised mõjukad isikud, kes on kõik andnud suure panuse Eesti arengusse.

taltechi õpilased

Kas mõni TalTechi majandusteaduskonna õppekavadest võiks Sulle sobida?

  • Rakenduslik majandusteadus sobib inimesele, keda huvitab matemaatika ning kel on hea loogika. Olulised omadused on ka otsustusvõime, vastutustundlikkus, hea suhtlemis- ja esinemisoskus ning keskmisest parem inglise keele oskus. Õppekava lõpetanud töötavad näiteks majandusanalüütiku, finantsspetsialisti või -konsultandina. Juba suurema töökogemuse baasilt on võimalik tõusta majanduseksperdiks või poliitika- ja strateegiakujundajaks.
  • Ärindus sobib majandusliku mõtlemisega inimesele, kes väärtustab elukestvat õpet. Pärast bakalaureusekraadi omandamist saab asuda tööle näiteks ettevõtte müügi-, turundus-, logistika-, ostu- või personaliosakonda, samuti arvestus- või finantstiimi.
  • Rahvusvaheline ärikorraldus sobib samuti majandusliku mõtlemisega inimesele, kes on valmis elukestvaks õppeks. Oluline on ka võõrkeelte oskus ning huvi eri keelte ja kultuuride vastu. Bakalaureusekraadi omanikul on eeldused töötamaks rahvusvahelises ettevõttes turunduse, rahanduse, majandusarvestuse, personalitöö või ekspordi juhtimise valdkonnas või luua oma ettevõte.
  • Õigusteadus sobib kõrge eetikatunnetusega ausale, korrektsele ja täpsele inimesele. Head juristi, õigusnõunikku või diplomaati iseloomustavad otsustus- ja analüüsivõime, kiire loogiline mõtlemine ning hea kirjalik ja suuline väljendusoskus. Oma seisukohti tuleb osata esitada argumenteeritult ning vajalik on ka erinevate läbirääkimistehnikate oskus. Pärast bakalaureusekraadi omandamist on võimalik töötada näiteks mõnes rahvusvahelises organisatsioonis või EL institutsioonis, riigiasutuses või kohalikus omavalitsuses ametnikuna või äriühingutes ja advokaadibüroodes juristina. Pärast magistrikraadi omandamist on võimalik töötada kõrgemat kvalifikatsiooni nõudvatel ametikohtadel, näiteks advokaadi, prokuröri, kohtuniku või diplomaadina.
  • Avalik haldus ja riigiteadused sobib inimesele, kel on tahe panustada ühiskonda ning valmidus end pidevalt täiendada. Selles valdkonnas töötamine eeldab head analüüsi- ja argumenteerimisoskust. Avaliku halduse eriala lõpetanud töötavad eelkõige avalikus sektoris: ministeeriumites, ametites ja inspektsioonides, maavalitsustes ja kohalikes omavalitsustes. Avaliku halduse diplomiga töötajad on vajatud ka erasektoris ning mittetulundusühingutes.

Vastuvõtt on juba alanud ja kestab kuni 07.07.2020 kell 12.00. Esita avaldus SAIS-s!
Lähem info

Artikkel ilmus 05.06.2020 Tartu Postimehes

Laeb infot...