Tallinna Tehnikaülikool

Avaliku halduse õppekava doktorandi Keegan David Mc Bride  doktoritöö „Open Government Data Co-Created Public Services“ (Avaliku sektori avaandmete põhjal koosloodud avalikud teenused) kaitsmine toimub 09. juunil 2020  kell 15:00, Zoom`i vahendusel.

Juhendaja: Tarmo Kalvet, ärikorralduse instituudi kaasatud professor, PhD

Oponendid: Bram Klievink, Professor of Digitalization and Public Policy at the University of Leiden, PhD; Gianluca Misuraca, Senior Scientict at the European Commission`s Join Research Centre, PhD

Laeb infot...