Tallinna Tehnikaülikool

E-kursuse kvaliteedimärgi tunnustusseminaril tutvustati parimaid e-kursuseid. Aasta e-kursuse tiitli pälvis sel aastal „Veetorustikud ja modelleerimine“, mille autor on Raido Puust Tallinna Tehnikaülikoolist.

Raido Puust

Veetorustikud ja modelleerimine” käsitleb tänaseid tehnoloogilisi lahendusi veemajanduses. Tegemist on praktilise ainega, mille üks olulisemaid väljundeid reaalse projekti loomine läbi kaasaegse tehnoloogia.

Kvaliteedimärgi hindamismeeskond leidis, et „Veetorustikud ja modelleerimine“ on visuaalselt hea lahendusega ja sisaldab väga põhjalikke juhiseid. Kasutusel on omavahel automaatselt liidestatud erinevad materjalid (loengusalvestused, videomaterjal) ja tegevused, eneseanalüüsi ning reflektsiooni võimalused. Kursusel on väga harivad ja huvitavad arutelud, mis arendavad konstruktiivset ja argumenteeritud mõtlemist. Lisaks küsitakse õppijatelt erisugust tagasisidet, mis näitab, et õppejõud analüüsib põhjalikult oma õpetamise viise, meetodeid ja kursuse ülesehitust.

„Aasta e-kursuse tiitel annab mulle motivatsiooni ja kindluse, et see, mida ma olen teinud, on leidnud tähelepanu ka laiemalt,“ kommenteeris kursuse autor Raido Puust. „Mul on tõesti hea meel, et võitjaks tuli see kursus. Kursus on hea näide sellest, et kursust luues ei tohi me eeldada ega arvata, et nüüd on see tehtud, nüüd on see valmis, sest e-kursuse loomine on protsess – täpselt nagu õppimine tervikuna!“

Kvaliteedimärk annab nähtavuse

Puust leidis, et kvaliteedimärk on justkui verstapost, mis ühelt poolt kinnitab, et kursus on terviklik, ja teisalt, et see on valmis uuteks, tulevikus tehtavateks arendusteks. Kvaliteedimärk annab tema hinnangul ka kursusele parema nähtavuse, eriti olukorras, kus kursust võidakse õpetada erinevatele sihtgruppidele. „Olen ikka ja jälle öelnud, et kvaliteedimärgi saanud kursuseid saab seeläbi lihtsamini tutvustada avatud õppe või valikainet otsivatele õppuritele. Seega soovitan selle aasta edukatele kvaliteedimärgi saanutele just seda võimalust ära kasutada.“

Ta lisas, et e-kursuse kvaliteedimärgi taotlusvoorus osalemine on hea võimalus saada konstruktiivset tagasisidet just kasutatud õppeprotsessi ja kursuse selguse ning ülesehituse kohta. „Olen ka varasematel aastatel saanud innustust, et selle tagasiside baasil enda kursuseid selgemaks muuta,“ rääkis Puust. „Ja kui seda tagasisidet saab rakendada erinevatel kursustel, mis kasutavad sarnast ülesehitust, siis on see juba topeltvõit.“

Puust soovitab kõigile, kes mõtlevad, kuidas luua ühte head e-kursust, osaleda ise õppijana erinevatel e-kursustel. „Seal paneme me ennast teise rolli ja saame aru, mida e-õpe võib õppija vaates tähendada, millised probleemid tegelikult tekivad,“ selgitas ta. „Loomulikult annab see võimaluse ka leida uusi viise, kuidas enda kursust edasi arendada. Ehk siis – läbi pideva õppimise parema õpetamise poole.“

Kvaliteedimärgi said 34 kursust

Aasta e-kursuse nominente oli kokku neli. Lisaks laureaadile kuulusid nende hulka „Riigihankeõigus“ (autor Mari Ann Simovart Tartu Ülikoolist), „Matemaatiline maailmapilt“ (autorid Johann Langemets, Kati Ain, Terje Hill, Alvin Lepik, Kaido Lätt, Julia Polikarpus ja Rein Prank Tartu Ülikoolist) ja „Patoloogiline anatoomia“ (autor Ave Minajeva Tartu Ülikoolist)

2021. aastal tunnistati kvaliteedimärgi vääriliseks kokku 34 kursust erinevatest õppeasutustest üle Eesti. Konkursile laekus kokku 52 taotlust 12 erinevast õppeasutusest ja üks koostöökursus. Enim taotlusi laekus Tallinna Tehnikaülikoolist (23) ja Tartu Ülikoolist (18). Kõikide kvaliteedimärgi saanud kursustega saad tutvuda siin.

Tunnustusseminaril tutvustati lisaks aasta e-kursusele paljusid teisi väga häid kursuseid ja jagati head praktikat kvaliteetse e-kursuse loomisel ja rakendamisel. Aune Valk Eesti e-Ülikooli nõukogust ütles oma avasõnas, et viimane aasta on olnud e-õppele revolutsiooniline. „Selle aasta kangelased on kindlasti õppedisainerid ja haridustehnoloogid, kelle tugi õppejõududele on olnud väga oluline,“ rääkis ta. „Kangelased on kindlasti ka õppejõud, kes on suutnud ise oma kursusi paremaks teha ja ka kolleege kaasa tõmmata.“ Valk lisas, et edaspidi tuleb pöörata tähelepanu hindamisele ja eksamite tegemisele, mis on e-õppes üks suurimaid väljakutseid. 

E- kursuse kvaliteedimärk on tunnustus e-kursuse autorile, kes on saavutanud digitehnoloogia rakendamisel õppeprotsessis suurepäraseid tulemusi. Kvaliteedimärkide väljaandmise eesmärk on levitada head kogemust ja saada tagasisidet oma e-kursusele kokkulepitud kvaliteedikriteeriumite alusel. Kvaliteedimärki antakse välja juba aastast 2008. Loe kvaliteedimärgist lähemalt siit.

Uudis tugineb Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) uudisele.

Laeb infot...