Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Inseneride Liidu (EIL) president andis neljapäeval, 2. detsembril Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud Eesti Elektroenergeetika Seltsi erialapäeval pidulikult üle aasta insener 2021 auhinna Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna teadusprodekaanile Argo Rosinale (PhD).

Argo Rosin
Argo Rosin

„Eesti Inseneride Liit hindab aasta inseneri valimisel lisaks insenerikutse omaniku pikaajalistele tööalastele saavutustele ka ühiskondlikku tööd. Argo Rosin on lisaks tulemuslikule uurimistööle energiapöördesse panustavas tarkvõrkude, elektritarbimise juhtimise ja elektrienergia kokkuhoiu valdkonnas tegev mitmes Eesti ja rahvusvahelises valdkonna eksperte ühendavas organisatsioonis ning 2021. aastal aktiivselt kirjutanud Eesti meediasse erinevaid harivaid artikleid (nt „Tehisintellekt päästab tuleviku tarkvõrgud halvast elektrist“, ERR Novaator, 19.05.2021) ja julgeid enda valdkonnaga seotud probleemkohti avavaid arvamuslugusid (nt „Rohepööre, ülikool ja mängurlus“, ERR, 20.10.2021) selgitas võitja valikut auhinna üle andnud Eesti Inseneride Liidu president, ettevõtja, volitatud soojusenergeetikainsener ja volitatud energiatõhususe spetsialist Leo Rummel.

Argo Rosin kaitses 2005. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis doktorikraadi. Ta on töötanud Tallinna Tehnikaülikoolis 1995. aastast erinevatel ametikohtadel alates insenerist kuni kaasprofessorini, lisaks ka AS Contactus peaautomaatikuna aastatel 1998-2001 ja OÜ Süsteemitehnika juhatuse liikmena alates 2004. aastast. Ta omab volitatud elektriinseneri kutset, on Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskonna nõukogu liige, Eesti Elektronenergeetika Seltsi, Eesti Moritz Hermann Jacobi Seltsi, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), IEEE Industrial Electronics Society ja IEEE Power & Energy Society liige. Ta teeb tihedat koostööd ettevõtetega, juhib mitmeid kohalikke ja rahvusvahelisi projekte ning osaleb koos oma uurimisrühmaga mitme tarkvõrkude tippkeskuse töös („Targa linna tippkeskus“, „Teadmistepõhise ehituse tippkeskus“).

Aasta inseneri valitakse 1999. aastast. Eelmiste aastate võitjad on leitavad insener.ee kodulehelt.

Eesti Inseneride Liit on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab Eesti Vabariigis inseneride erialaorganisatsioone, ettevõtteid ja koolitajaid. EIL asutati 1988. aastal ja on 1921. aastal asutatud Eesti Inseneride Ühingu, mille asutamisest möödub sel aastal 100 aastat tegevuse jätkaja. 1996. aastast alates on EIL Euroopa Rahvuslike Inseneriühenduste Föderatsiooni (FEANI) liige. EIL eesmärk on Eesti tehnikateaduste ja arendustegevuse, innovatsiooni ja sellekohase hariduspoliitika edendamine. 

Artikkel tugineb Eesti Inseneride Liidu pressiteatele.

Laeb infot...