Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Inseneride Liidu juhatus valis avalikul konkursil esitatud kandidaatide hulgast virtuaalsel koosolekul välja aasta inseneri ja aasta tehnikaüliõpilase. Aasta insener 2020 on Arvi Hamburg. Aasta tehnikaüliõpilane 2020 on Erik Teder.

Arvi Hamburg on tehnikateaduste doktor, kes on juhtinud 14 aastat vabatahtlikkuse alusel Eesti Inseneride Liitu ja andnud suure panuse Eesti inseneeria arengusse. Ta on olnud Tallinna Tehnikaülikooli kuratooriumi liige, professor ja energeetikateaduskonna dekaan. 2020. aastal viis ta Eesti Inseneride Liidu algatatud ja pikalt ette valmistatud Eesti Teadus- ja Tehnikakeskuse Nobeli projekti riiklikult tähtsusega kultuuriobjekti kandidaadiks. Kui antud projekt teostub, siis saab sellest maamärk Eesti inseneeriale. 

Arvi Hamburg

Erik Teder on Tallinna Tehnikaülikooli tööstus- ja tsiviilehituse eriala 5. kursuse üliõpilane. Ta on paistnud silma nii oma vabatahtliku tegevusega kui ka erialaselt. Ta on olnud Üliõpilasesinduse eesistuja, Inseneriteaduskonna Üliõpilaskogu esimees, osalenud juba viimased 5 aastat erinevates nõukogudes ja senatites, korraldanud igal aastal palju meelelahutuslikke ja hariduslikke üritusi kõigile inseneritudengitele. Lisaks on ta ülikoolis mentor ja annab noortele rebastele järeleaitamise tunde matemaatikas ja füüsikas, korraldab hariduse kvaliteedi tagasiside küsitlusi ning aitab arendada oma õppekava ja programmi. Selle kõige kõrvalt on ta varasemalt töötanud 2 aastat AS YIT Eesti objektijuhina ja töötab varsti juba aasta Ehitusekspertiisibüroo OÜ ehitusinsenerina. 2018. aastal valiti Erik Teder ka Tallinna Tehnikaülikooli aasta tudengiks.

Erik Teder

Aasta inseneri valitakse 1999. aastast ja aasta tehnikaüliõpilast 2007. aastast. Eelmiste aastate võitjad on leitavad insener.ee kodulehel.

Eesti Inseneride Liit (EIL) on avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing, mis ühendab Eesti Vabariigis inseneride erialaorganisatsioone, ettevõtteid ja koolitajaid. EIL taasasutati 1988. aastal ja on 1921. aastal asutatud Eesti Inseneride Ühingu järglane. 1996. aastast alates on EIL Euroopa Rahvuslike Inseneriühenduste Föderatsiooni (FEANI) liige.

Laeb infot...