Tallinna Tehnikaülikool

Keskkonnaprobleemide süvenemise tõttu on keskkonnasäästliku keemia roll muutumas üha olulisemaks. Artikkel käsitleb uut mehhanokeemilist viisi karboksüülhapete ja amiinide sidestamiseks amiidideks.

Riina Aav

Väljatöötatud meetod on suurepärane uudis keemia- ja farmaatsiatööstusele, kus tavapäraselt on amiidsidet sisaldavaid ravimeid toodetud kasutades lahusteid. Uudset mehhanokeemilist meetodit kasutades toimuvad reaktsioonid tahkes faasis, tekitamata toksilisi jääkaineid, mis on iseloomulikud lahustipõhisele tootmisele. Selline protsess on kümneid kordi kiirem ja sobilik nii vähereaktiivsetele kui ka stereoisomeriseerumisele tundlikele lähteühenditele. Autorid rakendasid väljatöötatud meetodit uue molekulaarse mahuti, biotiin[6]uriil heksaamiidi, sünteesimiseks ja tõestasid meetodit keskkonnasäästlikkuse rohelise keemia meetrika abil.

Artikli kaasautor, vanemteadur Dzmitry Kananovich, selgitab, et kuna mehhanokeemia ei vaja komponentide lahustamist, asendasid nad seni kasutusel olnud orgaanilised reagendid anorgaanilistega. Riina Aav, artikli kaasautor ja TalTechi keemiaprofessor, lisab, et nende uurimisrühm on Eestis selles vallas üks tegusaim ning Euroopa komisjoni poolt rahastatud teadusvõrgustiku „Mechanochemistry for Sustainable Industry“ liige, tagades loodetavasti lähiajal mehhanokeemiliste meetodite praktilise rakendamise keemiatööstuses.

Teadusartikkel „Mechanochemical Synthesis of Amides with Uronium-Based Coupling Reagents: A Method for Hexa-amidation of Biotin[6]uril“ valiti Tallinna Tehnikaülikooli 2020. aasta parimaks teadusartikliks loodus-, täppis- ja terviseteaduste valdkonnas. Artikli autorid on Tatsiana Dalidovich, Kamini A. Mishra, Tatsiana Shalima, Marina Kudrjašova, Dzmitry G. Kananovich, Riina Aav.

Teadusartiklist saab lähemalt lugeda siit

Laeb infot...