Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli 2020. aasta üheks parimaks teadusartikliks tehnika ja tehnoloogia valdkonnas oli artikkel, millega uuriti alternatiive põlevkivitööstuses jäägina tekkiva pürolüüsivee utiliseerimisele.

Alar Konist

Põlevkiviõlitööstuses tekib jäägina pürolüüsivesi, mida senini põletati vanades tolmpõletuskateldes. Kuna need tuleb lähiajal sulgeda, siis on vaja leida uusi lahendusi.

Artikli autorid pakkusid üheks võimalikuks variandiks keevkihtkatlaid. Et tõestada oma varasemaid arvutusi, tuli läbi viia ka reaalsed katsed kinnitamaks, et pürolüüsivett on võimalik keevkihtkatlas utiliseerida nii, et surve keskkonnale nii gaasiliste kui ka tahkete emissioonide osas ei suureneks ja emissioonid ei ületaks kehtivaid keskkonnaalaseid regulatsioone.

Artikkel põhineb põlevkivitööstuses läbi viidud kolmeööpäevasel katsete seerial. Uurimistöö tulemused olid põlevkivitööstusele väga vajalikud, sest olid reaalseks sisendiks keskkonnalubade saamisel ja optimaalseimate parameetrite valikul.

Artikli autorid olid: Alar Konist, Oliver Jarvik, Heliis Pikkor, Dmitri Neshumayev ja Tõnu Pihu. Artikkel on avaldatud ajakirjas Journal of Cleaner Production.

Eesti Vabariigi 103. aastapäeva puhul peetaval Tallinna Tehnikaülikooli aktusel kuulutati välja ülikooli möödunud aasta silmapaistvamad teadlased, teaduartiklid, projektid.

Laeb infot...