Tallinna Tehnikaülikool

11. novembril koguneb Tallinna Tehnikaülikoolis esmakordselt tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE nõuandev kogu, mille eesmärgiks on viia Eesti teadlased ja tööstus omavahel lähemale, et toetada tööstusettevõtete innovatsiooni.

Samuti aitab nõuandev kogu välja valida ka AIRE robootika ja tehisintellekti demoprojekte Eesti tööstusettevõtetega – taotlusvoor on avatud 30. novembrini.

Kohtumisel osalevad ka Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindajad, partnerid Eesti ülikoolidest ja teadusparkidest.

Nõuandva kogu liige ja ABB Eesti juhatuse esimees Jukka Patrikainen rõhutas, et Eesti konkurentsieeliseks ei ole enam odav tööjõud ning seepärast on hädavajalik suurendada teadlikkust, kuidas automatiseerimise ja robotiseerimise abil suurendada tööstuse efektiivsust. Ta lisas: „Õnneks on selleks vajalikud tehnoloogiad olemas ning ma näen meie rolli selles, et julgustada investeeringuid robotiseerimisse ning automatiseerimisse.“

Patrikainenit täiendab Riigikogu liige Andres Sutt: „AIRE-keskusel on oluline roll aitamaks väike- ja keskmise suurusega ettevõtetel mõista ning oma eduks pöörata praegu toimuvaid murrangulisi muutusi majanduses. Ta selgitas: „Globaalne turg on suures muutuses – tootmine ja tarneahelad liiguvad lähemale sihtturule, rohe- ja digipööre avavad võimalused uute tehnoloogiate sünniks ja kasutuselevõtuks.“

Andrus Durejko Ericsson Eestist kinnitab, et täna on rasked ajad. „Aga just kriisides tehakse suuri muutusi, seatakse vundament kasvule. Lisaks kulude kokkuhoiule tuleb vaadata just täna innvatsiooni poole. Sellised olukorrad sunnivad muutusi tegema,“ usub Durejko.

AIRE klientidena nähakse Eesti väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid, mis annavad 80% töötleva tööstuse hõivatutest, Sutti sõnul on siin selge korrelatsioon – kui väike- ja keskmise suurusega ettevõtted on elujõulised, on elujõuline ka Eesti majandus.

AIRE keskuse nõuandvasse kogusse kuuluvad Riigikogu liige Andres Sutt, ABB Eesti juhatuse esimees Jukka Patrikainen, Ericsson Eesti juht Andrus Durejko ning Krimelte juht Jaan Puusaag.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumist osaleb nõuandva kogu esimesel kohtumisel majandusarengu asekantsler Sille Kraam ning andmete ja tehisintellekti nõunik Marily Hendrikson.

Partneritest osalevad Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser, Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, SA Teaduspark Tehnopoli juht Indrek Orav, Tartu Teaduspargi juht Andrus Kurvits ning kompetentsikeskuse IMECC asutaja Jüri Riives. AIRE külalisi võõrustab TalTechi rektor Tiit Land.

AIRE-keskust rahastab Euroopa Komisjoni Digitaalse Euroopa programm ning Majandus- Kommunikatsiooniministeerium (projekti eelarve 6 miljonit eurot kolmeks aastaks).

Laeb infot...