Tallinna Tehnikaülikool

Aivar Alliksaar on Bonava kütte- ja ventilatsioonisüsteemide insener. Aivar lõpetas 1991. aastal TPI soojus-, gaasivarustus ja ventilatsiooni eriala. Bonavas töötamise juures hindab Aivar kõrgelt seda, et kõik eriosade projekteerijad on ettevõttes olemas ning ta jagab ka meie lugejale, milline näeb välja nendevaheline meeskonnatöö dünaamika.

Insener_Aivar Alliksaar

Aivar Alliksaare teekond valdkonda oli juhuslik, alates hoopis konstruktoriõpingutest. Aasta hiljem otsustas ta koos sõbraga teisele erialale üle minna ning just kütte ja ventilatsiooni inseneriõpe osutus tema jaoks õigeks valikuks. 

Ühe elamuarenduse projekti eest vastutab hulk projekteerijaid. Mitme professionaali käest see läbi käib?

Tavalise korterelamu projekteerimiseks on vaja ehitusinsener-konstruktorit, arhitekti, maastikuarhitekti, sisearhitekti, kütte- ja ventilatsiooniinseneri, vee- ja kanalisatsiooni inseneri ning elektriinseneri. Kõik eriosade insenerid projekteerivad oma osa iseseisvalt. Suurema mahuga projektides jagame ülesandeid selliselt, et ühe projekti koostamises osaleb mitu sama valdkonna inseneri. Bonava projekteerimistiimis tegutseb meil igas eriosade valdkonnas vähemalt kaks inseneri.  

Mitu arendust teil korraga töös on?

Korraga on käimas umbes paarkümmend erinevas valmimisjärgus arendust. Kolmandik neist on projekteerimise ja kolmandik ehitusjärgus. Ülejäänud arenduste osas käivad ettevalmistused ja toimub detailplaneeringu kehtestamine.

Bonavas on kõikide hooneosade projekteerijad ühes ettevõttes koos – kuidas toimub teievaheline koostöö?

Kõigepealt alustavad tööga arhitektid ja kui nende poolt on alus olemas, saavad selle põhjal ülejäänud projekteerijad oma tööd paralleelselt tegema hakata. Kuna insenerid ja arhitektid on ettevõtte sees olemas, on omavaheline koostöö ja suhtlemine väga lihtne. Võin minna lihtsalt kolleegi laua juurde ja küsida seda, mida parasjagu vaja.

Kui tihti te koosolekuid peate?

Projekteerimisüksuses on meil iganädalased koosolekud esmaspäeviti, kui insenerid saavad kokku oma tiimijuhiga, arhitektid enda omaga ning arutatakse seda, mis sai eelmisel nädalal tehtud ja millised on plaanid alanud nädalaks. Mõne kindla objektiga seotud aruteludel tuleb osaleda vastavalt vajadusele.

Kuidas sa tiimisisese kommunikatsiooni toimimist hindad?

Minu arvates on see väga hea. Kui võrdlen siinse infovahetuse efektiivsust oma eelmiste töökohtadega, kus oli vaja rohkem suhelda inimestega väljaspool maja, siis seal kulus selleks palju rohkem ressurssi. Mõne e-kirja ettevalmistamine, kus oli vaja kirjalikult asju seletada ja jooniseid lisada, võttis aega. Samuti kaasnes nõupidamistele sõitmisega märkimisväärne ajakulu.

Mis on inseneritöö puhul sinu arvates kõige huvitavam?

Huvitav on probleemidele ja väljakutsetele lahendusi leiutada ning omandada uusi teadmisi.

Oled selles valdkonnas töötanud juba ligikaudu 20 aastat. Mida uut oled õppinud oma kolleegidelt Bonavas?

Siin olen saanud end arendada mudelprojekteerimise osas ning sellega seoses õppinud kasutama 3D-töövahendina Reviti programmi. Kolleegidelt saab ikka teadmisi, mis endal puuduvad, eriti valdkondade kohta, milles ise spetsialist ei ole. Ega üks inimene ei saagi olla kõiges spetsialist, kuid laiem silmaring ei tee kunagi halba.

Oled suhelnud ka Bonava teiste üksustega välismaal. Kuidas teie töö nende omast erineb?

Peamiselt suhtleme Läti kolleegidega ja käime üksteisel objektidel külas. Igal pool on omad tavad ja ehitusstiilid, mis tulenevad suuresti kohalikust seadusandlusest. Lätis näiteks ehitatakse selliseid tehnosüsteeme, mida meil tehti 15 aastat tagasi. Neil ei ole normid meie omadele veel järele jõudnud ja seetõttu pole ka survet ehitada hooneid nii nagu Eestis.

Teil toimuvad koos Läti kolleegidega ka  ühised suvepäevad.  Milliseid üritusi Bonava Eesti üksuses veel korraldatakse?

Lisaks suvepäevadele tähistame jaanuaris suurema kogunemisega uue aasta algust. Selle raames toimunud seminar oli  väga huvitav, sest andis  hea ülevaate ettevõtte hetkeseisust ja plaanidest. Peale nende ürituste toimub palju  muudki. Näiteks liigub teatepulk erinevate üksuste vahel nii, et selle saaja peab korraldama ürituse kõikidele Bonava Eesti töötajatele.  Lisaks toimuvad tiimisisesed ettevõtmised, mille käigus tehakse väljaspool  töökohta midagi põnevat. Tihti eelneb lõbusamale tegevusele ka seminari osa.

Millist väärtust need üritused sinu meelest meeskonnale loovad?

Ühtsustunnet.

Mida see sinu jaoks tähendab?

Arusaamist, et kõik inimesed, kes siin erinevatel aladel töötavad, tegutsevad ühiste eesmärkide nimel.

Väljaspool tööaega tegeled jooksmise ja fotograafiaga. Kas need hobid aitavad  pigem  välja lülituda või panustavad ka su töö kvaliteeti?

Nii ühte kui teist, pigem ikka aitavad välja lülitada. Puhanuna saab efektiivsemalt tööd teha. Lisaks on mul üheks hobiks veel matkamine, mille tulemusel on Põhja-Eestis enamus RMK matkaradasid juba läbi käidud, Kesk-Eestis on võib-olla mõned veel käimata ja Lõuna-Eesti ootab alles avastamist. Kui võtan matkale kaasa fotoaparaadi, saan hobisid toredalt kombineerida.

Ühe hoone sileda fassaadi all vonkleb sadu keerulisi torusid ja süsteeme, mis tagavad, et inimesed majades tegutseda ja tervislikult elada saaksid. Kas sulle meeldiks olla insener, kes oskab selliseid süsteeme projekteerida ning annab seeläbi hoonele elamisväärse "sisu"? Kas sulle meeldiks välja mõelda uusi innovaatilisi lahendusi, sest iga projekt on ainulaadne ja esitab uue väljakutse. Uuri lähemalt, mida hoonete sisekliima ja veetehnika erialal õpetatakse ning kes sinust saab: www.taltech.ee/sisekliima-vesi

Laeb infot...