Tallinna Tehnikaülikool

Sel suvel ärkab ajaloolise Kopli rahvamaja (Kopli 93) hoov uuele elule avaliku linnaaiana. Rahvusvahelise projekti käigus testivad Nurkse instituudi teadlased uuenduslikke lähenemisviise vanade tööstusalade ümberkujundamiseks loovateks ja kestlikeks kogukonnakeskusteks.

Kopli93
Kopli Rahvamaja (Kopli 93); foto: Ilja Matusihis

Endise madruste klubi sisehoov ja tagaaed kujundatakse kohalikule kogukonnale õppe- ja katseaiaks. Järgides permakultuuri põhimõtteid, kasvatatakse tulevases ühisaias maitse- ja söögitaimi ning korraldatakse temaatilisi õppepäevi ja üritusi. Tulevikus lisanduvad aiategevusele ka erinevad kultuurisündmused.

Keskuse loomist toetab innovatsiooni rahastamisprogrammi Horizon 2020 toetusel alanud nelja-aastane uurimisprojekt CENTRINNO (2020-2024), mille jooksul otsitakse 9 Euroopa linnas võimalusi vanade tööstusalade ümberkujundamiseks loovklastriteks ja kogukonnakeskusteks, jälgides seejuures võimalikult väikest kaasnevat ökoloogilist jalajälge.

Tallinna pilootalasse, Kopli rahvamajja, plaanitakse projekti raames Tallinna linna ja TalTechi Nurkse instituudi teadlaste koostöös rajada isetoimiv kogukonnakeskus ühes kogukonnaaia ja parandustöökojaga.

Kopli rahvamaja haldava Salme Kultuurikeskuse direktori Sten Svetljakovi sõnul on „Ettevõtmise eesmärk kutsuda peamiselt Koplis ja lähipiirkonnas elavaid aiandushuvilisi ühise kogukonnakeskuse loomisele ja ühistegevusele ning edendada säästva arengu põhimõtteid. Kogukonnaliikmed saavad aktiivselt osaleda hoone ja aiaga seotud tulevikuvisiooni arendamisel, talgutel, koolitustel või korraldada ise aias temaatilisi kogukondlikke ja keskkonnasõbralikke üritusi. Kõik need tegevused on aluseks uue kogukonnakeskuse loomisel, kui tehakse algust Kopli rahvamaja hoone rekonstrueerimisega."

Juba homme, 9. juunil kell 18.00 toimub Kopli 93 hoovis avalik infoõhtu ja talgupäev, kus projektimeeskond tutvustab Kopli rahvamaja aia visiooni ja selles kaasalöömise võimalusi. Kohapeal on sisse seatud Heade Ideede Hoidis, kuhu osalejatel on võimalik kirjutada oma nägemus kogukonnakeskuse tuleviku kohta. Sündmus on avalik ja tasuta, täpsemat infot leiab https://www.facebook.com/Kopli93.

CENTRINNO projekti rahastab Euroopa Komisjon (H2020 grant. 869595). Projekti kohta lisaks infot: https://centrinno.eu/

Artikkel tugineb Tallinna linna pressiteatele

Laeb infot...