Tallinna Tehnikaülikool

Ülikooli kõige suurem väärtus on tema inimesed. Need, kes siin igapäevaselt töötavad, kes siin õpivad.

Tehnikaülikoolis on väga palju silmapaistvalt tarku, pühendunud ja arengule suunatud inimesi, kes ühtlasi kohanevad hästi uute oludega, teadmistega, mida nad ammutavad teadusest või ühiskonna probleemidest.

Tehnikaülikool on Eesti kõige rahvusvahelisem ülikool. Meie peres on esindajaid rohkem kui sajast riigist. See loob täiesti eripärase konteksti. Meil on võimalus kaasata kogemusi ja teadmisi väga ja väga paljudest riikidest, asjatundjatelt ja erialadelt, mida Eestis võibolla ei õpetatagi.

Samuti tahan ma välja tuua interdistsiplinaarsuse. Tehnikaülikoolis on viimaste aastate jooksul üha rohkem interdistsiplinaarseid projekte ja õppekavasid. Kõige suurem projekt on muidugi silmapaistvalt horisontaalne ja interdistsiplinaarne Targa linna keskus. Päriselu probleemid ongi sellised, neid ei saa adresseerida ühe distsipliini piires. Ning meil on hea alus interdistsiplinaarseks teaduseks ja õppeks.

Ka rahvusvahelises kontekstis oleme me oma suhestumises ühiskonnaga suhteliselt silmapaistval kohal. See tuleb osaliselt Eesti väiksusest – ülikooli roll on siin mõnevõrra teistsugune. Kui suurtes ühiskondade peab ülikool lihtsalt vastama üldistele vajadustele ja väljakutsetele, siis väikeses, kus spetsialiseeritud teadmist on vähem, on ülikooli roll olla ka proaktiivne. Me peame aktiivselt teemasid tõstatama, neid raamistama, erinevaid alternatiivseid lahendusi pakkuma, ühiskonnas debatti ja mõtet suunama.

Eriti hea näide on siin rohepöörde teema. Tallinna Tehnikaülikoolil on väga suured võimalused see lahti rääkida, tükkideks võtta, näidata, mida rohepööre igale inimesele tegelikult tähendab.

Üks, kus Tallinna Tehnikaülikool võiks olla selge suunanäitaja, tuleneb meie motost Mente et manu. Ühelt poolt me oleme tõesti Humboldti ideaalidele vastav ülikool, mille märksõnad on akadeemiline vabadus, teadusele põhinev õppetöö, loov ja kriitiline mõtlemine, aga teiselt poolt on meile omane ettevõtlik ja praktiline hoiak ja kogu teadmussiire, mis sellest tuleneb.

Peaaegu iga Tehnikaülikooli teadlane tunneb oma eriala parimaid praktikuid Eestis. See loob võimaluse suurepäraseks teadmussiirdeks kas siis läbi ühiste teadusprojektide või praktikute õppetöösse kaasamise, mida igal aastal üha rohkem ka tehakse.

Laeb infot...