Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli akadeemilise eetika komisjon on ellu kutsutud, et toetada ülikoolis eetiliste väljakutsete lahendamist koostöös vihjeliiniga. Nõustame vajadusel lepitusmenetluses, huvide konfliktis, võrdse kohtlemise teemal. Alates sellest aastast on meie töö osa ka teadusprojektidele eetilise hinnangu andmine – igaüks võib meie poole pöörduda. Eetika-alast hinnangut vajavad kindlasti näiteks mitmed Horizoni projektid.  

Akadeemilise eetika komisjoni kuuluvad esindajad igast teaduskonnast, aga meil on ka lisaliikmed akadeemilisest kogukonnast, nii noori kui ka kogenuid, nii mehi kui ka naisi. Meil on võimalus kaasata komisjoni töösse ka eksperte ülikooli seest. Akadeemiline petturlus leiab aga üldjuhul lahenduse teaduskonnas.

Tallinna Tehnikaülikoolis on väga oluline, et oleksime eetika teemaga kursis, peaksime kinni kokkulepetest, headest tavadest ja seadustest. Oleme võtnud üheks eesmärgiks eetikat puudutava teadlikkuste tõstmise ning toetusmaterjalide loomise.

Igaüks peaks saama aru oma rollist, vastutama avaldatu eest ja aitama ülikoolil eetika mõttes areneda. Enim väljakutseid pakub aga kindlasti meie endi sisemine eetiline kompass ja rollist tulenevad eetilised nõuded. Lahendused ja otsused võivad ju erineda olenevalt sellest, kas ollakse õppejõu või teadlase rollis või hoopis ülikooli esindaja mõnes nõukogus.

Teadlastena panustame sellesse, et teadus oleks ühiskonnas väärustud; mõte oleks vaba; teadlased töötaks inimkonna hüvanguks. Me valmistame ette noori, tulevast põlvkonda teadusesse astuma. Oleme loomas alust, et just meie oleksime tehnikateaduste valdkonnas eetilisuse eestkõnelejad.

Akadeemilise eetika komisjoni info leiate nii sise- kui ka välisveebist "ülikooli juhtimise" alt.

Laeb infot...