Tallinna Tehnikaülikool

19. veebruaril toimub esimest korda TalTechi tehnikaolümpiaad, mis on kõikidele gümnasistidele mõeldud tehnoloogiavõistlus. Uue olümpiaadiga soovib TalTech tõsta õpilaste huvi tehnika- ja insenerierialade vastu, innustada ja toetada erinevates tehnikavaldkondades andekaid õpilasi ning arendada nende võimeid.

Tulge TalTechi tehnikaolümpiaadile

Füüsika-, keemia- ja matemaatikahuvilised õpilased on saanud seni selgitada oma võimeid ainealastel võistlustel, kuid nüüd saavad kooliõpilased panna end proovile laiemalt, kombineerides kõik loodusteaduste ja tehnikaalased teadmised ühel võistlusel.

Lisaks on see hea võimalus neile, kes ei tunne end kõige tugevamalt teoreetiliste ülesannete lahendamisel, kuid on kuldsete kätega meistrimehed ja praktikud, sest olümpiaadil on teoreetiliste ja praktiliste ülesannete osakaal võrdne.

Tehnikaolümpiaadil osalemine annab õpilasele suurepärase pildi, mida kujutab endast teoreetiliste teadmiste sidumine eluliste insenertehniliste probleemidega.

Olümpiaadi žürii esimees Raimond Pääru soovitab: „Tehnikaolümpiaadiks valmistudes võiksid õpilased kinnistada oma reaalainete teadmisi ja luua seoseid erinevate õppeainete vahel. Samuti tasub uurida, millistel insenerialadel rakendatakse koolis õpitavat.“

Olümpiaad koosneb kahest osast. Teoreetilise osa lahendamine nõuab põhikooli ja gümnaasiumi reaalainete teadmisi ning tehnilist taipu ja loogikat.

Praktiliste ülesannete lahendamine nõuab loovat ja analüütilist mõtlemist ning oskust rakendada põhikooli ja gümnaasiumi füüsika-, matemaatika- ja keemiateadmisi sidudes neid reaaleluliste ülesannetega. Praktiliste ülesannete lahendamisel tuleb õpilastel kasutada mõõte- või tööriistu ning uurida ja kirjeldada erinevate tehnoloogiasüsteemide toimivust.

Olümpiaadi viiele edukamale on välja pandud rahalised auhinnad, lisaks on kahekümnel edukamal õpilasel, kes on saanud olümpiaadi tulemuseks vähemalt 60%, võimalus asuda gümnaasiumi lõpetamise järel õppima TalTechi mis tahes erialale (v.a. arhitektuuriõpe) väljaspool tavapärast vastuvõtukonkurssi.

Olümpiaadi korraldavad Tallinna Tehnikaülikooli eksami- ja olümpiaadikool ning inseneriteaduskond.

Olümpiaadile registreerumine algab 10. jaanuaril ja lõpeb 11.veebruaril kell 17.00.

Siin aga olümpiaadi soojendusülesanne.

Kahte samasugust mõõtejuhet kasutades mõõdeti multimeetriga takisti takistuse väärtust, ja mõõtetulemus oli 3,71 Ω.

Neljajuhtmelise mõõteskeemiga sama multimeetriga sama takisti mõõtmisel oli tulemuseks 3,55 Ω.

Kui suur on esimeses skeemis kasutatud ühe mõõtejuhtme takistus?

  1. 0,04 Ω
  2. 0,08 Ω
  3. 0,12 Ω
  4. 0,16 Ω

Täpsem info ja registreerumine ning soojendusülesande õige vastus taltech.ee/tehnikaolumpiaad

Laeb infot...