Tallinna Tehnikaülikool

Novembri tesies poolel sai stardipaugu rahvusvaheline online füüsikavõistlus Physics Cup, mida korraldab Tallinna Tehnikaülikool. Võistlusele on ennast kirja pannud üle 1000 osaleja 85-st erinevast riigist.  

Physics Cup’i ülesanded on üldiselt raskemad kui rahvusvahelistel füüsikaolümpiaadidel. Ülesandeid lahendatakse kahes vanuserühmas – gümnaasiumi ja ülikooli arvestuses eraldi. Võistluse esimene ülesanne on hüdromehaanika valdkonnast, millele on hetkeseisuga laekunud kokku 166 lahendust ja millest omakorda 18 on õiged. 

“Ülesannete koostamise juures kulub põhiline osa ajast katsetele lahendada lahendamatuid ülesandeid, sest Physics Cup’i ülesanne ei pea olema mitte ainult raske, vaid peab olema ka lahenduv, kusjuures lahendamiseks kasutatav matemaatiline aparatuur ei tohi väljuda rahvusvahelise füüsikaolümpiaadi raamistikust. Kuivõrd võistlejad saavad kasutada lahendamise ajal soovi korral internetti, siis ei tohiks ülesanne olla kusagil varem lahendatud ega analüüsitud. Seetõttu kulub teatud aeg ülesande koostamise juures ka internetiotsinguteks. Et võistlus ei oleks liialt elitaarne - jõukohane vaid üksikutele ning teisest küljes aitaks õpilastel füüsikat omandada, siis on kasutusele võetud vihjete süsteem. Alates kolmandast nädalalast lisatakse hetkel aktiivse ülesande jaoks igal pühapäeval üks lahendusvihje.” kommenteeris võistluse üks peakorraldaja ning ülesannete koostaja professor Jaan Kalda. 

Physics Cup on alguse saanud juba rohkem kui 10 aastat tagasi. “Esimene Physics Cup toimus kooliaastal 2011/2012. Selles oli 10 ülesannet ja tegemist oli niiöelda soojendusvõistlusega enne IPhO-2012 (2012. aasta Rahvusvaheline Füüsikaolümpiaad), mis toimus Tartus ja Tallinnas. See sai väga positiivset tagasisidet ja nii toimus järgmine Physics Cup juba 2013 aastal Maailma Füüsikaolümpiaadi valikvooru raames viie ülesandega. Järgmine toimus pärast mitmeaastast pausi 2017 aastal soojendusvõistlusena enne esimest Eestis toimuvat Euroopa füüsikaolümpiaadi (EUPhO). Et aega EUPhO-2017-ni oli jäänud üsna vähe, siis oli sellel ainult neli ülesannet. Sellest alates on EuPhO akadeemiline komitee loonud palju ülesandeid, mis on EuPhO jaoks liiga keerulised ja tundus raiskav neid ülesandeid mitte hästi ära kasutada – nii sündiski neljas Physics Cup. Otsus teha Physics Cup iga-aastaseks, sündis tänu Tallinna Tehnikaülikooli sponsorlusele” sõnas professor Kalda. 

Physics Cup’i tublimaid osavõtjaid premeeritakse auhindadega ning edukas osavõtt tagab eritingimustel vastuvõtu Tallinna Tehnikaülikooli. Võistluse viimane ülesanne avaldatakse 2023. aasta märtsis. Ootame kõiki füüsikahuvilisi, kes soovivad end proovile panna, Physics Cup’ile registreerima ka võistluse vältel. Pane end kirja aadressil www.physicscup.ee.

Laeb infot...