Tallinna Tehnikaülikool

Tehnikaülikoolis toimunud koolitusel jagasid kolm eksperti alustavatele ettevõtjatele soovitusi, kuidas vältida levinud vigu ettevõtte arengu planeerimisel. Eksperdid rääkisid nii intellektuaalomandi kaitsmisest, juriidikast kui ka kapitali kaasamisest.

Tõnu Ekso

Tallinna Tehnikaülikooli intellektuaalomandi ekspert Mart Enn Koppel selgitas olulisi samme, mis on vajalikud intellektuaalomandi kaitsmiseks. Koppel tõi ettekandes välja, et enamasti on vaja enda loodu kaitseks taotleda patent, kui on soovi sellest teha äri. Patenti taotledes peab otsustama, mis turgudel enda õigusi kaitsta – arvestada tuleks nii seda, kus hakkaks toimuma müügitegevus kui ka seda, kus toimub tootmine ja kus asuvad peamised konkurendid. TalTechi töötajad saavad oma leiutisega abi TalTechi tehnoloogiasiirde meeskonnalt, teised peavad aga otse patendivoliniku poole pöörduma. Kui enne patenditaotluse sisse andmist avaldab ettevõte või leiutaja oma idee detailid teadusajakirjas, tuleb tootega turule või räägib oma tehnilisest lahendusest detailselt näiteks iduettevõtete sündmusel laval olles, ei ole kahjuks leiutist enam võimalik kaitsta. Tuleb järgida reeglit: „Patent First, Publish Later“.

Intellektuaalomandi ekspert soovitas leiutajatel enda valdkonnas toimuval aktiivselt silma peal hoida – surfata patentide andmebaasides ning kindlasti leiutustegevuse ajal kontrollida, et sama leiutis juba kellegi teise poolt patenteeritud poleks. Samuti tõi Koppel välja, et ettevõtte tegevuste järjepidev dokumenteerimine aitab vältida hilisemaid vaidlusi.

Juriidilisi teadmisi jagas rahvusvaheliste tehingute läbiviimisele spetsialiseerunud äri- ja lepinguõiguse ekspert Timo Kullerkupp. Ta tutvustas tüüpilisi vigu, mida ettevõtte juriidilise poole üles seadmisel tehakse. Näiteks soovitas ta vältida ettevõtte loojate vahelist 50%-50% osaluse jaotust ning olukorda, kus ettevõttes on üldse asutajate vaheline kokkulepe kirja panemata. Isegi salvrätiku servale õhtusöögi käigus kritseldatud osaluse jaotus ja otsustusõiguse fikseerimine on oluline samm hilisemate vaidluste ennetamiseks.

Ettevõtte väärtuse kasvatamisest ja kapitali kaasamisest rääkis Specialist VC investeerimisfondi teadusnõustaja Tõnu Esko. Ta seletas muuhulgas lahti, kui suure osaluse võtavad investorid ettevõttes iga investeerimisringiga ning rõhutas, et ettevõtte loojad peavad miljardi-ettevõtteks saamise teel olema valmis suure protsendi osalusest loovutama ning vajadusel isegi ise ettevõtte aktiivsest juhtimisest kõrvale jääma.

Koolitus oli osa Tervisetehnoloogiate ja -teenuste teaduskiirendi programmist, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist „Startup Estonia” programmi (nr EU60971) raames. Programmipartneriteks on Tallinna Tehnikaülikool, Tartu Teaduspark, Tehnopol, Tartu Ülikooli Ettevõtlus- ja Innovatsioonikeskus. Tegevuste laiem eesmärk on aidata kaasa Eesti riigi plaanile jõuda 2030. aastaks 500 deep tech valdkonna ettevõtteni tänaselt 100-lt.

Laeb infot...