Tallinna Tehnikaülikool

Ando Saabas on lõpetanud TalTechi informaatika magistriõppekava ja doktoriõppe. Hetkel töötab ta Microsofti Tallinna arenduskeskuses AI-rakendusi arendava meeskonna juhina. Ando Saabas on informaatika bakalaureuseõppekava programminõukoja esimees.

Ando Saabas

Mida peaksime me kõik tarkvara kohta teadma?

Kui veel mõnda aega tagasi võis tarkvarast mõelda kui millestki, millega inimene puutub kokku arvutit kasutades, siis tänapäeval on tarkvara jõudnud pea igasse eluvaldkonda ja mõjutab olulisel määral meie igapäevaseid tegevusi. Olgu selleks poest ostmine, autoga sõitmine või muusika kuulamine – suure tõenäosusega on taustal tarkvara mängus.

Mis on järgmine suur läbimurre, mida Sa huviga ootad?

Hetkel on minu jaoks kõige huvitavamad sügavate närvivõrkude rakendused keelemudelitest, näiteks OpenAI GPT-3 mudel ja selle edasiarendused. Need mudelid on juba näidanud üllatavalt head taset erinevate ülesannete lahendamisel, mis siiani on olnud arvutile kättesaamatud, näiteks loomulikus keeles küsimustele vastamine, essee kirjutamine etteantud teemal, programmeerimisülesannete lahendamine jmt. Ma arvan, et see tehnoloogia võib lähiaastatel ajendada teadmusmajanduses väga suuri muudatusi, kus arvuti hakkab tegema tööd, mida siiani suutsid ainult inimesed.

Millise põletava probleemi tahaksid Sa lahendada tarkvara abil?

Enamus põletavatest probleemidest maailmas on kahjuks liiga komplekssed selleks, et neid lahendada vaid ühe valdkonna abil. Aga kindlasti on tarkvaral oluline roll nii energeetika-, kliima- kui ka tervishoiuprobleemide lahendamisel ja see roll aina kasvab.

Üks soovitus noorele, kes kaalub sellele erialale õppima tulemist?

Kui on vähegi huvi, siis tasub arvutiteadust õppida. Isegi kui hiljem eriala vahetad, on õpitust suure tõenäosusega kasu ka teistel erialadel. Tänapäeval on enamus valdkondi IT-ga nii läbi põimunud, et saadud teadmised leiavad igal juhul rakendust.

Lahedaim asi, mis on tööl juhtunud?

Tavaliselt on kõige lahedam see, kui näed, kuidas tehtud tööl on inimestele reaalne positiivne mõju. Näiteks mõni parandus algoritmis, mille tulemusena miljonite inimeste Skype’i või Teamsi kõnede kvaliteet paraneb.

Tahaksid süvitsi mõista kaasaegsete IT-süsteemide ülesehitust ja toimimist? Sooviksid olla see, kes töötab välja uudseid ja nutikaid tarkvaralahendusi? Kui tunned huvi IT vastu ja saad matemaatikaga hästi läbi, siis uuri lähemalt, mida informaatika õppekaval sulle pakkuda on! Informaatika eriala teeb sinust tulevikus tarkvaraeksperdi, kes suudab ka keerulisest tehnoloogiaprobleemist loominguliselt mõelda ja sellele tarkvaralise lahenduse leida. Tutvu õppekavaga: www.taltech.ee/informaatika

Laeb infot...