Tallinna Tehnikaülikool

IT-teaduskonna informaatika õppekava magistri Andreas Nageli õpingute ja töökogemus on olnud mitmekesine: varasemalt arvutisüsteeme õppinud noormees on töötanud juba tarkvara insenerina küberneetikainstituudis, Teleplan Internationalis ning back-end veebiarendajana ning praktikandina TalTechi biorobootika keskuses. Täna tegeleb Iisakust pärit ja Nõo Reaalgümnaasiumi lõpetanud värske magister tarkvara arendajana ettevõttes Milrem Robotics. Lühikeses intervjuus räägib ta, millises valdkonnas ta soovib end edasi arendada, mis on vurrudepõhine sensorvõrgustik ning annab tulevasele tudengile neli olulist soovitust.

TalTechi informaatika õppekava magistri Andreas Nagel tunneb sügavamat huvi robootika vastu

Mis sind informaatika eriala juures kõige rohkem köitis? Mis on kõige vajalikum teadmine, mille oled saanud?

Informaatika eriala juures köitis kõige rohkem avatud õppekava ning sellest lähtuvalt ka väga lai tööpõld pärast lõpetamist. Õppekavas on suurel hulgal valikaineid, mis tähendab, et pärast lõpetamist võid olla spetsialist masinõppes, veebiarenduses, robootikas või testimises ja verifitseerimises – võimalusi on rohkem, kui siin üles lugeda jõuan. Samuti on võimalik spetsialiseeruda veel täpsemalt, näiteks õppida rohkem masinõpet erinevate loomulike keelte töötlemiseks. Erialal omandatud tööks vajalikke teadmisi on palju ja ühte välja tuua on keeruline. Kõige olulisemaks pean õpingute jooksul saadud teadmist, et soovin tegeleda robootikaga.

Mis on kõige põnevam õppeaine? Miks?

Minu jaoks oligi kõige põnevam õppeaine robootika. Olen varasemalt õppinud arvutisüsteeme ning robootika eeldab süsteemi tervikuna mõistmist, nii et see oli osaliselt loomulik jätk. Samuti tuleb lahendada probleeme, mis on seotud tõenäosusteooria ja füüsikaga. Kõigele lisaks ehitatakse tavaliselt valmis mõni füüsiline seade, mis ümbritseva maailmaga suhtleb – mina olen selle peale igatahes „müüdud“. Samuti kiidan õppejõude, kes robootikat õpetasid, tegu oli väga pühendunud inimestega ning kursuse struktuur oli õpilasele lihtsalt järgitavaks tehtud.

Millest kirjutasid oma magistritöö?

Kirjutasin lõputöö teemal „Pimekaardistamine väikese mõõdulistele kaevandusrobotitele“. Selle käigus lõin tipptasemel samaaegse kaardistamise ja lokaliseerimise raamistiku, et anda TalTechis loodud ümbruse kaardistamise ja enese lokaliseerimise võimekus loodust imiteerivale vurrudepõhisele sensorvõrgustikule. Lihtsamalt öeldes – tegime esimese sammu, et panna robotid näriliste viisil vurrude abil pimedas orienteeruma.

Mis on järgmine suur IT-alane läbimurre, mida Sa huviga ootad?

IT on tänaseks juba väga lai mõiste ja seotud põhimõtteliselt kõigi valdkondadega. Olen väga huvitatud kvantarvutite mõjust kaasaegsele krüptograafiale – see muutus peaks sündima lähema kümne aasta jooksul.

Sama palju olen huvitatud autonoomsete robotite ilmumisest igapäevaellu – metsaistutus-, lumekoristus-, pakirobotid ning isesõitvad autod lähevad aasta-aastalt paremaks. Ühel hetkel toimub läbimurre nende autonoomse tegutsemise ning otsustamise võimekuses, kus nad saavad osaks meie igapäevast.

Üks soovitus noorele, kes kaalub sellele erialale õppima tulemist?

Mõtle välja, kas sa päriselt tahad ülikoolis edasi õppida. Tegelikult ei pea, aga ma usun, et see on oluliselt lihtsam, kui seda iseseisvalt teha. Minu jaoks on eriala läbimine neljasammuline programm.

  1. Käi loengutes kohal, üsna mitmed õppejõud on tegelikult ka päris lahedad inimesed.
  2. Kui sa juba loengusse tulid, kuula, mida räägitakse.
  3. Kui juba kuulad, siis kindlasti küsi, kui aru ei saa, sest ega muidu ei õpi. Ja alguses küsi kohe palju – igaks juhuks.
  4. Need ülesanded, mida õppejõud annavad, tuleb ära ka lahendada.


Üks põnev seik, mis erialases töös on ette tulnud või mida Sa enne õppima asumist ei teadnud?

Ma ei teadnud, kui paljude asjadega saab informaatikas tegeleda lisaks numbritele ja algoritmidele. Et tööl ülesandeid lahendada, olen õppinud, milline on Tšiili isikukoodi- või Indoneesia aadressisüsteem. Samuti olen õppinud, kuidas keeleteadlased sõnu lauses klassifitseerivad või milliseid mõõtevigu esineb GPS-sensoritel. Informaatika õppimine ei tähenda päev läbi ainult numbrite ja loogika taga ajamist, kuigi tuleb tunnistada, et ka sellel on suur osa.

***

TalTechis magistritasemel informaatika õppimine annab tarkvaraarenduse oskusega spetsialistile lisandväärtust ja teadmised kaasaegsetest tarkvaratehnoloogiatest ning oskused lahendada tarkvara abil keerukamaid ülesandeid. See on tarkvaraarenduse meistriklass!

Loe informaatika magistriõppekava kohta lähemalt

Mõtle suurelt ja astu tulevikku juba täna!

TalTechi IT-teaduskonnas saad õppida kõiki IT valdkondi tipptasemel.

Vastuvõtt Tallinna Tehnikaülikooli on avatud kuni 6. juulil kella 12.00-ni.

Laeb infot...