Tallinna Tehnikaülikool

Tartus matemaatikat õppinud Andres Käver on lõpetanud IT Kolledži IT süsteemide arenduse rakenduskõrgharidusõppe ja TalTechi informaatika magistriõppe. Ta on TalTechi IT-teaduskonna doktorant-nooremteadur tarkvarateaduste instituudis, töötab IT Kolledžis õppejõuna ja on Eurora Solutions OÜ tarkvaraarhitekt.

Andres Käver
Andres Käver. Foto: erakogu

Kus ja kellena informaatika magistriõppe lõpetajad töötada saavad?  

Valik on väga lai. Kõigepealt klassikalised tarkvaraarenduse töökohad: arendaja, analüütik, jne. Laiem maailmapilt aitab siin kiiresti edasi. Neile, kellele sobib matemaatika ja statistika – andmeteadus, masinõppe projektid. Lai valik ka turbe ja digi-identiteediga seotuid suundasid. Palju sõltub tõesti sellest, mis suund valida ja kui palju ise aktiivsust üles näidata. 

Kuidas muutis informaatika magistri lõpetamine Sinu elu?  

Mina isiklikult valisin matemaatika/statistika ja masinõppe suuna ja nüüd olen juba otsapidi doktoriõppes, kus tegelen keelemudelitega. Avanesid on ka võimalused kommertssuundadel. 

Millise probleemi lahendamise kallal Sa praegu töötad?  

Olen seotud Eurora projektiga, kus arendatakse üleeuroopalist automatiseeritud tolliagentuuri teenust. Suur osa sellest põhineb masinõppel ja erinevatel ennustusmudelitel. 

Teen suuresti seda, mida tahan teha. Tegelen nii teadusliku poole kui ka ettevõtlusega. 

Kuidas Sul õnnestus tööd, õpinguid ja pereelu kombineerida ja mida soovitaksid värskele sisseastujale?  

Töötasin ka õpingute ajal. Tööandjaga on see tavaliselt võimalik kokku leppida ja sellese suhtutakse heatahtlikult. Eks aega tuli näpistada nii une kui pere arvelt, kuid kõik suhtusid positiivselt.  

Minu peamine soovitus sisseastujale nii bakalaureuse- kui magistriastmes: väldi „tudengisündroomi“! Tehes asjad ära nüüd ja kohe, ei toimu kuhjumist semestri lõppu ja koormus on ühtlane. 

Üks lõbus seik, mis on sel erialal töötades ette tulnud.  

Nagu ikka, on kurbnaljakad igasugused valearvamused ja müüdid ning põhjendamatud ootused.  

TalTechis magistritasemel informaatika õppimine annab tarkvaraarenduse oskusega spetsialistile lisateadmised kaasaegsetest tarkvaratehnoloogiatest ning oskused teha keerulisemaid arendustöid. See on tarkvaraarenduse meistriklass! Informaatika magistriõpe eeldab sisseastujalt IKT bakalaureusekraadi või sellele lähedase valdkonna haridust, programmeerimisoskust ning ka mõningast tarkvaraarenduse kogemust. Kuna osad loengud toimuvad inglise keeles, peaksid seda valdama heal tasemel. Tutvu õppekavaga lähemalt.

Laeb infot...