Tallinna Tehnikaülikool

Andres Laasma töötab alates 2013. aastast AS Kihnu Veeteed juhina, tegeledes pea kõigi Eesti väikesaarte ja mandri vahelise transpordiühenduse korraldamisega. Tööks vajalikke teadmisi on ta omandanud nii Peterburis Makarovi nimelises Mereakadeemias, Tartu Ülikoolis kui ka Taltech Eesti Mereakadeemia magistriõppes, mille lõpetas 2020. aastal.

Andres Laasma

Kuidas digirevolutsioon merenduse valdkonda mõjutab?

Kaasaegses laevanduses on digirevolutsioon sarnaselt teiste transpordisektoritega muutnud töökorraldust tundmatuseni. Alates laeva juhtimise, reisijate ja kauba liikumise ning lõpetades tehniliste hoolduste korraldamise infoga on kogu teave liikunud „pilve“. Laevade tehnoseisundit monitooritakse pidevalt distantsilt; lähemas tulevikus viiakse üha rohkem tegevusi üle distantsjälgimisele ja mitte väga kauges tulevikus on võimalik täielik laevade juhtimine kaldalt koostöös laevapealse tehisintellektiga.

Kuidas saavad Sinu valdkonna inimesed panustada keskkonnasäästmisse?

Keskkonnasäästmise suurimad muutused hakkavad toimuma uute kütuste kasutuselevõtul. Fossiilkütustele on alternatiivideks nii maagaas, elekter kui vesiniktehnoloogia. Samuti aitavad kaasaegsed tehnilised lahendused kasutada laevade sõidul optimaalseid, kütusesäästlikumaid juhtimisvõtteid.

Lahedaim asi, mis on tööl juhtunud?

Põnevaim on olnud laevade põlvkonnavahetus ehk üleminek eelmise sajandi 60. ja 70. aastatel ehitatud alustelt 21. sajandi ülimoodsatele laevadele.

Kui sul on soov täiendada oma teadmisi tasemeõppes ning omandada magistrikraad, saada mitmekülgseks spetsialistiks, kes suudab pakkuda praktilistele probleemidele tulutoovaid lahendusi, parandada konkurentsivõimet tööturul ja olla kursis uute ideedega, siis oled oodatud merenduse magistriõppesse. Merenduse erialal saad laialdased teadmised, et töötada merenduse valdkonna juhtivatel positsioonidel. Erialal on võimalik valida kahe suuna vahel: meretranspordi juhtimine või laeva tehniline ekspluatatsioon ja laevajuhtimine. Tutvus õppekavaga: www.taltech.ee/merendus

Laeb infot...