Tallinna Tehnikaülikool

TalTech Virumaa kolledž pakub õpet Eestis unikaalsel magistriõppekaval. Just siin saavad teadmised ja kraadi need, kes hakkavad tegelema täna veel alternatiivseteks peetavate, aga tulevikus juba peamiste kütteallikatega.

Picture of Anna Smirnova.

Anna Smirnova, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledž, magistriõppekava programmijuht

Taastuvenergia kasutus on nii Euroopas kui Eestis saanud riiklikult toetatud poliitikaks. Spetsialistidel, kes on kompetentsed tuule, maa-, päikese- ja õhusoojuse ning merelainete jõu teisaldamisel meie igapäevasteks kütte- ja energialahendusteks, on avar tööpõld nii Eestis kui mujal. Rääkimata ringmajanduse kasvuga kaasnevast nõudlusest jäätmete kütusena kasutamise ekspertide järel.

Teiseks vajab uuendusi ka põlevkivi, nafta ja koksi töötlemise tehnoloogiad. Kuna keskkonnakaitse alased nõuded karmistuvad, vajavad ettevõtted keemia- ja kütustehnoloogia spetsialiste uute võimaluste uurimiseks ja rakendamiseks.
Kolmandaks hõlmab kütuste keemia ka nafta- ja koksikeemia protsesse. Polümeeride keemia arendamine (orgaaniline süntees) on rahvusvaheline trend, mis loob aluse keskkonnasõbralike plastide ja sünteetiliste kiudude tootmiseks.

Eestile olulise energiasõltumatuse eelduseks on oma kütuseallikate kättesaadavus. Kütuste keemia- ja tehnoloogia õppekava ning selle eriala spetsialistide õpetamine sõna otsest mõttes kütab meie tulevikku.

VK_keemia

Kütuse keemia ja tehnoloogia magistrikava arvestab paindlikult üliõpilaste huve ja vajadusi. Pakume valikained, mis võimaldavad süveneda erinevatesse kütuste keemia ja tehnoloogia valdkondadesse, keskendudes kas teadus- ja uurimistööle või uutele tehnoloogiatele. Suurt tähelepanu pöörame ka kaasaegsetele IKT-rakendustele ning interdistsiplinaarsele õppele. Näiteks keemiainseneride ja -tehnoloogide ning IKT-spetsialistide koostööle erinevates projektides.

Eesti energiamajanduse arengukavas nähakse ette, et aastaks 2050 peame tootma nii soojust kui elektrit, kasutades parimaid keskkonnasäästlikke tehnoloogiaid. Seega, leiavad tänased kütuste ja keemia tehnoloogia magistriõppe tudengid tööturule jõudes kahtlemata väga huvitavat ning hästitasustatud rakendust.

Picture of Diana Berseneva.

Kütuste keemia ja tehnoloogia magistriõppe vilistlane Diana Berseneva, Viru Keemia Grupp AS, müügijuht

Mida andis erialaselt sulle õppimine kütuste keemia ja tehnoloogia magistriõppes?
Kõigepealt värskendasin mu varasemalt saadud keemiaalased teadmised ning, kuna olin juba saanud tööalase kogemuse põlevkivi sektoris, teadsin, et diplomi töö käigus hakkan uurima/arendama tooted põlevkivi fenoolide põhjal. Sellise, väga spetsiifilise teema uurimine andis mulle laia teadmiste baasi, mida ma hakkasin aktiivselt kasutama müügitöös. Kemikaalide müügimaailmas on palju keemiaalase haridusega spetsialiste, kellega sa pead olema samal tasemel, et edukas olla.

Miks tasub õppida magistriõppes kütuste keemia ja tehnoloogia eriala just Virumaa kolledžis?

Virumaa kolledž on ainuke õppeasutus Eestis ja eeldan, et isegi terve maailmas, mis annab just põlevkivisektorile suunatud keemia ja tehnoloogiaalase kõrghariduse. See on väärtuslik. Samas pean väga tähtsaks puhta keemia ja tehnoloogia valdkonna arendamist. Virumaa kolledži tulevik võiks olla keemiavaldkonna arendamine, mis oleks seotud polümeeride, peenorgaanilise ja mitte-orgaanilise sünteesiga.

Laeb infot...