Tallinna Tehnikaülikool

Ettevõtlusõppe programm Edu ja Tegu ootab häid praktikaid ettevõtete ja koolide koostöövormidest, et koondada need ühte inspireerivasse kogumikku.  

Kogumikku on oodatud võimalikult eriilmelisi kirjeldusi ettevõtete ja koolide koostöövõimalustest. Näiteks:

Panustamine õppekava arendusse;
Regulaarselt külalislektorina esinemine;
Projektipõhine õpe;
Teemapäeva või -nädala läbiviimine;
Uurimistööde teemad ettevõtetelt;
Valikaine loomine;
Õppeülesannete loomine;
Ettevõtte tegelike juhtumite lahendamine õppeainete ülesannetena;
Ettevõtte toote- või teenusedisain, muudatus- ja arendusettepanekud, prototüüpide loomine;
Kliendiküsitluste, uuringute läbiviimine, nt reklaami-, turundus- vm strateegiate koostamine, analüüs;
Ettevõtete audiovisuaalsed lahendused;
Ettevõtte kodulehe, sotsiaalmeedia konto kujundamine õpiülesandena;
Ettevõtjapoolne mentorlus individuaalsete või grupi äriideede väljatöötamisel ja elluviimisel.

Oma kogemusloo esitamiseks palutakse täita ankeet

Kogumik saab olema  praktiliseks abimaterjaliks haridusasutustele, kes soovivad õppetööd praktilisemaks muuta ja teha rohkem koostööd ettevõtetega. Samuti ka ettevõtetele, kes sooviksid oma toetustegevusi hariduse valdkonda suunata, kuid ei tea millised on võimalused. 

Sarnane kogumik pandi esmakordselt kokku 2018 aastal, sellega on võimalik tutvuda: ettevotlusope.edu.ee/ettevotete-ja-koolide-koostoo-heade-praktikate-kogumik

Lisainfo 

Laeb infot...