Tallinna Tehnikaülikool

Akadeemik Anto Raukase nimelise stipendiumi pälvivad kolm Virumaalt pärit Tallinna tehnikaülikooli esimese aasta üliõpilast.

Konkursi komisjon valis stipendiaatideks masinaehituse- ja energiatehnoloogia protsesside juhtimise eriala õppivad Andrei Stepanovi ja Svetlana Ivanova ning elektroenergeetika ja mehhatroonika eriala õppiva Aleksander Gamanko.

Stipendiaatide valikul oli määrav kandidaatide huvi õppida reaalaineid, saada inseneriks ja valmidus panustada energiatehnoloogia arendusse.

Stipendiumid summas 1600 eurot makstakse järgmise aasta veebruaris välja tingimusel, et esimese semestri õppekavast on läbitud vähemalt 80%.

Sel aastal esimest korda välja antav stipendium on suunatud energeetika või füüsika eriala bakalaureuse- või rakenduskõrgharidusõppe esimese aasta üliõpilastele, kes on omandanud keskhariduse Lääne- või Ida-Virumaa õppeasutuses. Toetuse eesmärk on populariseerida energeetika ja füüsika erialasid ning toetada Virumaa noorte arengut ja panust Eesti energeetika ning tuumaenergeetika tulevikku. Stipendiumi idee ja rahaline toetus pärinevad Fermi Energialt.

Anto Raukas oli MTÜ Eesti Tuumajaam üks peamisi asutajaid ning kindla veendumuse kandja, et Eesti rajab oma tuumajaama. Ta selgitas väsimatult Eesti ühiskonnas  elektritootmise mitmekesistamise vajadust, tuumaelektrijaama olulisust, keskkonnaeeliseid ja ohutusmeetmeid.

Lähem info stipendiumi kohta Eesti teaduste akadeemia veebilehel

Allikas: Eesti teaduste akadeemia. 

Laeb infot...