Tallinna Tehnikaülikool

Loodusteadusest huvitatud gümnasistidele mõeldud maateaduste olümpiaad toimub riigis kehtivate piirangute tõttu sel aastal veebikeskkonnas. Tallinna Tehnikaülikooli korraldatud olümpiaadile saavad koolinoored end kirja panna veel 15. aprillini. Olümpiaad toimub laupäeval, 17. aprillil.

Koroonaviiruse levikust tingitud piirangute tõttu on ülikool pidanud olümpiaadi korraldamiseks tegema olulisi muutusi. “Pidime olümpiaadi viima internetikeskkonda ja sellega seoses muutma esialgu kavandatud ülesandeid, näiteks tuli välja jätta sellised praktilised ülesanded, mis eeldasid õpilastelt kohapealset materjalidega tutvumist,” ütles žürii liige ja TalTechi geoloogia instituudi vanemteadur Rutt Hints.

Sel aastal koosnevad olümpiaadi ülesanded teoreetilisest testist, arvutus- ja geoloogilise kaardi ülesannetest ning esmakordselt pannakse proovile osalejate internetist info otsimise oskused. “Näiteks on meil nüüd Data Mining ülesanne, kus osaleja peab kindlaksmääratud aja jooksul leidma vastused, kasutades selleks interneti võimalusi,” selgitas Hints. Selleks antakse võistlejatele link avalikele andmetele, mille alusel saab küsimustele vastata. Õpilased võivad kasutada ka enda valitud internetiallikaid, ent mobiiltelefonide kasutamine ei ole lubatud. Ausa võistluse huvides kasutatakse olümpiaadil osalejate tegevuse jälgimiseks Proctorio tarkvara.

Tallinna Tehnikaülikooli korraldatud maateaduste mõõduvõtt toimub kolmandat korda. Zürii esimees ja TalTechi geoloogia instituudi professor Alvar Soesoo julgustab noori oma teadmisi proovile panema. “Ka seekord pääsevad parimad edasi rahvusvahelisele olümpiaadile. Oleme varasemalt saanud Eestit esindama väga tugevad meeskonnad, meie õpilased on rahvusvahelistel olümpiaadidel pälvinud mitmeid medaleid, ehkki kuldmedal on veel puudu. Võime julgelt öelda, et meie noored on maailmatasemel,” kinnitas Soesoo.

Rahvusvahelist olümpiaadi korraldab seekord Venemaa ja ka see võistlus toimub interneti vahendusel. Ühtlasi saavad olümpiaadi võitjad osaleda koos Tallinna Tehnikaülikooli tudengite ja õppejõududega geoloogilisel ekspeditsioonil Kesk-Euroopasse. Lisaks rahvusvaheliste kogemuste võimalusele, saavad parimad olümpiaadil osalenud õpilased konkursiväliselt õppekoha Tallinna Tehnikaülikoolis, sealhulgas geoloogia instituudis.

Maateaduste olümpiaadi korraldavad Tallinna Tehnikaülikooli olümpiaadikool ja geoloogia instituut. TalTechi geoloogia instituut kuulub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduskonda, ühendab loodusteadused ja inseneriõppe ning koolitab mäetööstuse spetsialiste. Samuti uurivad instituudi teadlased, milliseid toormeid Eesti tulevikus vajab ning millised on parimad tehnoloogiad nende kaevandamiseks.
Tehnikaülikooli saab sisse astuda juba praegu infosüsteemis SAIS, dokumentide vastuvõtt kestab kuni 6. juulini. Sobiva eriala leiab: teejuht.taltech.ee.

Lisainfo:
TalTechi geoloogia instituut
+372 512 1131
geo@taltech.ee

Laeb infot...