Tallinna Tehnikaülikool

18. juunil andis Sven Pertens Asfaldiliidu nimel üle preemia Hardo Pajusele, kelle lõputööd „Meetod täitematerjali vertikaal- ja horisontaalsuunalise filtratsioonimooduli määramiseks püsiva rõhuga permeameetriga“ hindas liit selle aasta parimaks.

Hardo Pajus ja Sven Pertens
Asfaldiliidu stipendiumi üleandmine

Sven Pertensi kinnitusel hinnatakse üliõpilastöödes originaalsust, aktuaalsust, uudsust, innovatiivsust ja rakendatavust.

Magistritööd juhendas Kristjan Lill, kaasjuhendajaks oli Sven Sillamäe.

Hardo Pajus lõpetas magistriprogrammi hooned ja rajatised teedeehituse peaeriala, ta töötab tehnikaülikooli teede ja liikluse teadus- ja katselaboratooriumi juhatajana.

Oma esimese kraadi kaitses Pajus Tallinna Tehnikakõrgkoolis.

Asfaldiliit on valinud parimad lõputöid alates 2014. aastast ning tunnustuse eesmärgiks on teedesektori teadus- ja arendustegevuse edendamine, üliõpilaste motiveerimine viia valdkonda edasi uudsetele radadele. Samuti on liidu jaoks tähtis teehoiu ettevõtete ja kõrgkoolide vaheline koostöö.

Laeb infot...