Tallinna Tehnikaülikool

Raamatukogudes üle ilma on järgmisel nädalal avatud juurdepääsu nädal, et tutvustada ja suurendada avatud juurdepääsuga teadusinformatsiooni kasutamist ning avaldamist. Tänavu on teemaks „Kliimaõiglusele avatud“ ehk fookuses on avatud teadusandmete toel kliimaprobleemidele lahenduste leidmine.

open for climate justice algatuse logo

Kliimakriisil on kaugeleulatuvad tagajärjed, kuid ÜRO hinnangul ei mõisteta seda veel kõikjal üheselt ja see takistab kliimaprobleemidega tegelemist. Teadmiste jagamine on inimõigus ning kliimakriisiga võitlemine nõuab kiiret teadmiste vahetamist. Avatud juurdepääs teadustulemustele loobki võimalusi teadmiste õiglasemaks jagamiseks ja käsitlemiseks, aidates seeläbi kujundada teaduspõhiseid arusaamu kliimamuutuste mõjudest ja suunata meid konkreetsetele ja mõjusatele tegudele. Kui teadusandmed on avalikult kättesaadavad, on rohkematel inimestel, sh aktivistidel ja otsustajatel, võimalus end kurssi viia tänaste parimate teadmistega, ning on lihtsam ka argumenteerida ja ümber lükata väärinfot ja demagoogiat.

Ülikooli raamatukogu sissepääsu juures on nädala jooksul avatud infonurk, kus on võimalik tutvuda materjalidega järgmiste teenuste ja platvormide kohta: DataCite ja repositooriumid, avatud juurdepääs ja kodanikuteadus, avatud teadus ja andmehaldus, digiteerimine ja kättesaadavaks tegemine ning Euroopa teaduspilv (EOSC). Infonurgas ootavad avatud teaduse ja andmehalduse spetsialistid huvilisi konsultatsioonile iga päev kl 13-14, lisaks on pikem koolituste päev teisipäev, 25. oktoober.

Loe koolitustest ja platvormidest lähemalt siit

Laeb infot...