Tallinna Tehnikaülikool

Avatud ülikool on töötavale inimesele parim võimalus paindlikel tingimustel end täiendada. Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) avatud õppesse saab avaldusi esitada 2. septembrini.

Four students watching computer screen

„On ju öeldud, et targal juhil peavad olema veel targemad alluvad ning inimestesse investeerides, kasvab ka ettevõtte väärtus,“ ütles Tallinna Tehnikaülikooli prorektor Mati Lukas. Sel põhjusel võiks Lukase sõnul avatud õppe õppevorm olla atraktiivne just tööandjale oma töötajate arendamiseks. „Töötasu ei ole enam ainus motivaator, inimesed keskenduvad üha rohkem enesearengule ning seda toetades saab töötajate lojaalsust kindlustada,“ selgitas ta.

Tehnoloogia hoogsa arenguga kaob hulk ameteid, mis asenduvad uutega. Avatud õpe annab pikalt õppetööst eemal olnule tööturul konkurentsieelise, võimaldades pidevalt ree peal püsida ning end täiendada.

Lukas selgitas, et ühiskonnas toimuvate muutuste kiirus tingib pideva vajaduse oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning uute omandamiseks. Õppimine ei saa enam piirduda ainult erinevate kooliastmete läbimisega, vaid peaks toimuma elukestvalt. Ka ümberõpe võib osutuda vajalikuks. „Eraldi väärtust pakub loengutes osalemine, kus kohtuvad juba pikalt oma erialal töötanud spetsialist hiljuti gümnaasiumi lõpetanud noore tudengiga,“ lisas Lukas.

Kaks aastat tagasi läbis Tallinna Tehnikaülikool ka õppeprogrammide reformi ning muutis pakutavad erialad ja õppeained laiapõhjalisemaks ning atraktiivsemaks. „Uued õppeained ja täiendusõppemoodulid avavad uusi perspektiive – mooduli läbimine võimaldab end erialaselt täiendada ja saada uusi teadmisi, pakkudes suuremaid šansse tööturul nii töötajatele kui ka tööandjatele,“ lisas Lukas.

Tallinna Tehnikaülikooli avatud õppesse saab avaldusi esitada 12. augustist 2. septembriniwww.taltech.ee/avatud-ope

Laeb infot...