Tallinna Tehnikaülikool

Lääne-Eesti saarestikus on biosfääri programmiala kestnud juba 33 aastat! See on enam kui terve inimpõlv. Kas me oleme osanud piisavalt hinnata ja olla uhked selle üle, et meil on niisugune UNESCO (Ühinenud Rahvaste Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsioon) tunnustus? Ja mida see tähendab meie elukorraldusele, meie tuntusele. Ning veel olulisem, kas biosfääriala olemasolu toetab kuidagi meie iseolemist, meie puhast kodust elukeskkonda?

Viimasel ajal on iga aasta toimunud biosfääripäev, vaheldumisi Saaremaal ja Hiiumaal, kus püstitatud küsimusi ikka ja jälle lahatakse. Tänavune biosfääripäev, mis toimus Kuressaares 12. mail, oli omamoodi eriline, sest käesoleva aasta veebruaris allkirjastasid Saaremaa ja Hiiumaa vallavanemad ning keskkonnaminister uue biosfääriala programmidokumendi kuni 2030. aastani. On toimunud ka oluline muudatus programmi juhtimises: tegevust alustavad kaks toimekeskust, neist üks Saaremaal ja teine Hiiumaal. Nendeks on vastavalt Tallina Tehnikaülikooli Kuressaare kolledž ja Hiiumaa Arenduskeskus.

Biosfääripäeva kaks ettekannet olidki pühendatud programmi ajaloole, selle kujunemisele ja strateegilistele dokumentidele. Toomas Kokovkin tegi ettekande teemal „UNESCO biosfääri programmiala ruumis ja ajas“ ning Ragnar Siil tutvustas uut programmdokumenti ettekandega „Biosfääri uus strateegia on valmis. Kuidas edasi?“. Päevale kujundas sügavama tausta tuntud loodusteaduste populariseerija Urmas Tartes, kes tegi haarava ettekande „Kuidas elu endale eluvõimalused lõi?“. Ettekannetele järgnes vestlusring teemal „Biosfääriala võimalused ja tulevik Lääne-Eesti saartel“, kus lisaks eelpoolmainitutele osalesid Asta Tuusti Keskkonnaministeeriumist ja Liis Lepik Saaremaa vallavalitsusest. Päeva lõpetas giidituur elurikkusest Kuressaare linnapargis, mida juhtis Kuressaare kolledži lektor PhD Liina Tabri.

Niisiis, kuidas edasi? Biosfääriala programm tegutseb ja leiab üha uusi seoseid saarte kogukonnas. Süvenevad tegevused haridus- ja teadusvaldkonnas. Jätkub koostöö ettevõtetega, kes on ennast teadvustanud programmi partneritena. Hakatakse looma biosfääriala saadikute võrgustikku inimestest, kes seda UNESCO hariduse, kultuuri- ja teadusprogrammi oluliseks peavad.

Biosfääripäeva läbiviimist toetas Keskkonnainvesteeringute keskus.

Kokkuvõtte kirjutas Lääne-Eesti saarte biosfääri programmiala programmijuht Toomas Kokovkin

Meie partnerid

Laeb infot...