Tallinna Tehnikaülikool

21. mail viis sertifitseerimisasutus Bureau Veritas Eesti Mereakadeemias läbi kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseerimisauditi. 8. juunil väljastas Bureau Veritas Tallinna Tehnikaülikoolile järgnevaks kolmeks aastaks sertifikaadi, mis kinnitab, et Eesti Mereakadeemia kvaliteedijuhtimissüsteem vastab standardi ISO 9001:2015 nõuetele käsitlusala (merendusalane kõrgharidustaseme- ja täiendusõpe, sealhulgas simulaatorõpe) lõikes. 

Kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat väljastatakse (re)sertifitseerimisauditi alusel kolmeks aastaks, teisel ja kolmandal aastal viiakse sertifitseerimisasutuse poolt läbi korralised kontrollauditid.

Meresõiduohutuse seaduse kohaselt peab mereõppeasutus peab omama meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni (STCW konventsiooni) nõuetele vastavat auditeeritud kvaliteedisüsteemi. Kvaliteedisüsteemi väljatöötamise, rakendamise ja sertifitseerimise nõue kõikidele mereõppeasutustele oli üks olulisematest muudatustest, mis lisati STCW konventsiooni 1995. aastal ja mis jõustus 2002. aastal.

Rakenduskõrgkool Eesti Mereakadeemia hakkas oma juhtimissüsteemi täiustama ning kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutama 1999. aastal. 2001. aastal väljastas sertifitseerimisasutus Lloyd’s Register EMEA Eesti filiaal rakenduskõrgkoolile Eesti Mereakadeemia vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi. Eesti Mereakadeemia kvaliteedijuhtimissüsteem oli sertifitseeritud Lloyd`s Registeri poolt käesoleva aasta 24. märtsini, mil Eesti Mereakadeemia sertifitseeringu võttis üle sertifitseerimisasutus Bureau Veritas.

Laeb infot...