Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli 2020. aasta vastuvõtukampaania „Mõtle suurelt!“ pälvis äsja aasta turundustegu 2020 avaliku sektori Grand Prix auhinna. Kuidas teha aasta parimat kampaaniat?

Diana Aljas Passwordil 2021

Igal aasta toimuvad ülikoolidesse vastuvõtud, millele eelnevalt teevad ülikoolid vastuvõtukampaaniaid. Kampaaniad on olulised selleks, et jagada infot õppeprogrammide kohta ja meelitada õppima uusi tudengeid nii bakalaureuse- kui ka magistriõppesse. Lisaks kohalikele ülikoolidele võistlevad ülikoolid ka välisülikoolidega – konkurents on tihe.

TalTechis on kasutusele võetud nn aastaringne vastuvõtt, mis tähendab, et kohe kui õppimishuvilisel inimesel on esitatud sisseastumisavaldus ja teada riigieksamite tulemused, saab ta teada, kas tal on uuest aastast TalTechis õppimiskoht olemas. Teistes Eesti ülikoolides toimuvad vastuvõtu traditsiooniliselt suve alguses ja kestavad kaks kuni kolm nädalat. Samuti on TalTechis ainsana Eestis kandidaatide vastuvõtul kasutusel lävendisüsteem. See tähendab, et kui konkursitingimused on täidetud, on tudengile õppekoht garanteeritud. Eelnevad erisused teevadki TalTechi vastuvõtuprotsessi kui ka –kampaania eriliseks võrreldes kodumaiste konkurentidega.

Ambitsioonikad eesmärgid

2020. aastal oli Tallinna Tehnikaülikooli sisseastumiskampaania eesmärgiks olla eelistatuim kõrgkooli valik parimate gümnaasiumilõpetajate seas. Eesmärk oli kaasata nutikaid turunduslahendusi, mis tekitaks reaalainetes parimate õpitulemustega ja ambitsioonikates noortes huvi TalTechi erialade vastu ning soovi sisse astuda Tallinna Tehnikaülikooli. Teiseks oli oluline hoida sisseastujate kvalitatiivset kui ka kvantitatiivset taset võrreldes 2019. aasta vastuvõtuga.

Kampaaniaga oli vaja ka tutvustada Tehnikaülikooli tugevusi, mis olid eraldi suunatud nii bakalaureuseastme kui ka magistritaseme õppurite kutsumiseks TalTechi. Samuti oli vaja eraldi toetada õppekavasid, mille sisseastujate arvu oli vaja tõsta.

Tunne tarbijat

Kõikide kampaania lahenduste eesmärk oli senisest rohkem avada TalTechi väärtuslikku sisu ja tudengielu. Teha seda ausalt, hoogsalt, innovaatiliselt ja noortele sobival moel. Soovisime, et TalTech saaks kõikide meetmete tulemusena ühelt pool kõige nutikama, aga teisalt ka kõige avatuma ja nooruslikuma kuvandi. Kampaaniaga tahtsime näidata, et TalTech ei ole kuiv tehnikakool, vaid loov ja võimalusterohke platvorm tulevikku jõudmiseks.

Innovaatilise ja tulevikku vaatava ülikoolina peame aja ning esteetikaga kaasas käima või kohati lausa ette ruttama. Seepärast arendasime kampaania sünopsist selliselt, et asetaksime lisaks mõttesuurusele rõhku ka tulevikule – seda nii võimaluste kui lõpetaja staatuse kontekstis.

Kasuta õigeid kanaleid ja tee seda nutikalt

Kampaania strateegia loomisel kaardistasime sisseastuja teekonna – mis etapil, mis kanalites ja mis sõnumitega me sihtrühma kõnetame. Keskendusime kahe erineva sihtrühma (baka+magister) optimaalsele katvusele ja reklaaminägemise sagedusele. Peamisteks mainet toetavaks kanaliteks on tele, välimeedia ja digimeedia. Tegutsemisele kutsuv kanal – digimeedia.

Kombineerisime sotsiaalmeedia reklaame Google otsingu ja lisategevustega podcastide ning chatboti näol. Iga kanal ja lahendus täitis kindlat eesmärki, lisas uusi nüansse ja kasutas just seal sobivaimat hääletooni. Olime kogu kampaania vältel sihtrühmade vaateväljas üldise imagoloogilise sõnumi, fookuserialade või lisaargumente esitanud järelsihtimise sõnumitega.

Reklaamide näitamisel fokuseerisime nii desktopile kui mobiilile. Kõigis kanalites rakendasime väga täpset sihtimist, et tagada katvus õiges sihtrühmas, et saada kätte kvaliteetne kontakt. Kõigis kanalites, kus võimalik, piirasime näitamisi unikaalsele kasutajale, et reklaam liiga pealetükkivaks ei muutuks ja jõuaksime võimalikult paljudeni. 

TalTechi vastuvõtukampaania 2020 visuaalid

Õige strateegia toob suurepärased tulemused

TalTechi bakalaureuseõppesse esitati 2020. aastal võrreldes eelnenud aastaga pea poole rohkem avaldusi. Kampaania tulemusena saime üle 9500 sisseastumisavalduse: bakalaureuseõppesse esitasid Eesti ning välisriikide kodanikud 6013 kvalifitseeruvat avaldust, magistriõppesse 3030 ning doktoriõppesse 471.

Lisaks tõusis märkimisväärselt kolme fookuskava sisseastujate arv (rakendusfüüsika +10; riistvara arendus ja programmeerimine +63; rakenduslik majandusteadus +13). Kõige suurema kasvuhüppe tegigi riistvara arenduse ja programmeerimise kava, kuhu sügisel õppima tuli kolm korda rohkem tudengeid võrreldes möödunud aastaga.

Optimaalses mahus ja hästi planeeritud tavakampaania koos järelsihtimisega tõstsid oluliselt kodulehe külastatavust ja kvaliteedinäitajad. Mullusest pea poole väiksema eelarve (võrreldes eelmise aastaga) juures saime 37% rohkem külastusi ja esitati 50% enam sisseastumisavaldusi.

Kampaania sessioonihind oli 61% soodsam võrreldes eelneva aastaga. Ehk 45% madalama eelarvega saavutasime 37% kõrgema külastatavuse meie kampaanialehel.

Kampaania edukust mõjutasid ka välised tegurid

2020. aastal alanud koroonapandeemia muutis olukorda aga väga palju – paljud ülikooli sisseastujaid loobusid välisõpingute plaanidest, mis Eesti ülikoolide vastuvõtule aga hästi mõjus.

Teised Eesti ülikoolid said 2020. aastal suurusjärgus 10% rohkem avaldusi kui möödunud aastatel. TalTechis on see näitaja aga 50% ehk tunduvalt kõrgem võrreldes teiste ülikoolidega.

Samuti toetas sisseastujate arvu tõusu paljusid inimesi puudutanud sissetuleku kaotus või soov oma konkurentsivõimet tõsta. Sel oli kindlasti suur mõju sellele, et märkimisväärse hüppe on teinud eestlaste huvi jätkata õpinguid magistriõppes.

Suurepärase kampaania taga on suurepärased inimesed ja tiimid

  • TalTechi turunduse ja kommunikatsiooni osakonna juhataja Anne Muldme
  • Kliendipoolne projektijuht TalTechi brändijuht Diana Aljas
  • Reklaamiagentuur (tiim) kampaania idee autor loovagentuur Tank
  • Meediaagentuur (tiim) MindShare Eesti
  • Kodulehe arendaja Mixd
  • Chatboti arendaja Eduliiga
  • Podcastid Accelerista
Anne Muldme ja Diana Aljas Passwordil 2021

Laeb infot...