Tallinna Tehnikaülikool

Euroopa Tuumauuringute Organisatsioon ehk CERN saatis Eestisse delegatsiooni hindamaks, kas riik saab nende täisliikmeks. Seejuures tulid nad teaduse olukorraga tutvuma ka Tallinna Tehnikaülikooli. Sellega visiidiga võib lõppeda kaks aastat kestnud periood, mil Eesti oli assotsieerunud liige. 

TalTech aero

“Kohtumine CERN-i delegatsiooniga oli esimesest hetkest alates väga positiivne,” kinnitas TalTechi teadusprorektor Tiit Lukk. “Külalised tulid siia mäekõrguste ootustega, millele TalTechi teadlased aga täiel määral vastasid. CERNi rahvusvaheliste suhete direktori Charlotte Lindberg Warakaulle sõnul oli visiit vägagi muljetavaldav!“

Eesti soovib saada tuumauuringute organisatsiooni täisliikmeks mitmel põhjusel. Sellega saaks riik täieliku hääleõiguse nõukogus. Samuti kaob siis piirang, mis lubab Eesti ettevõtetel ja inimestel teenida CERN-ilt aastase liikmemaksu jagu raha. Möödunud aastal oli see 1,3 miljonit eurot.

„Võib küsida, et kuidas saavad TalTechi teadlased, kes üldjoontes teoreetilise- ja elementaarosakeste füüsikaga ei tegele, panustada CERN-i teadustegevusse? Reaalsus on see, et üle 90 protsendi tööst elementaarosakeste tekitamiseks ja nende detekteerimiseks ei ole seotud elementaarosakeste füüsika, vaid inseneeria, jõuelektroonika, IT süsteemide ja paljude teiste TalTechis aktiivselt tegutsevate valdkondadega,“ märkis Lukk.

Lukk lisas, et TalTechi teadlasi on mitmetes CERNi projektides ning kindlasti tuleb neid juurde, kui vaadata ülikoolis ja CERN-is tehtava teaduse kattuvusi ja vajadusi.

CERNi üks tuntumaid projekte on Suur Hadronite Põrguti – 27 kilomeetri pikkune rõngakujuline osakeste kiirendi, mis lasi kümme aastat tagasi avastada uue osakese – Higgsi bosoni, mis sinnani oli pelgalt teooria. Samuti uuritakse põrgutis tumeainet. CERNil on plaanis rajada uus, 92 kilomeetri pikkune osakeste kiirendi, Future Circular Collider, mille juures on ka Tallinna Tehnikaülikool. Lõplik otsus peaks tulema viie aasta pärast.

Eestisse saatis CERN Eestisse viieliikmelise rühma: [KN1] [MA2] rahvusvaheliste suhete direktor Charlotte Lindberg Warakaulle, nõukogus Rumeeniat esindav Florin-Dorian Buzatu, teaduse ja arvutuste direktor Joachim Minch, vanemfüüsik Emmanuel Tsesmelis ja teadussekretär Andrzej Charkiewicz. Tallinna Tehnikaülikoolis tervitasid neid rektor Tiit Land ja teadusprorektor Tiit Lukk.

Tallinna Tehnikaülikoolis kohtusid nad rektoraadi esindajatega ning käisid ka mitmes  laboris. Oma tegemisi ja võimekusi tutvustasid nii  jõuelektroonika uurimislabor, ProtoLab, autonoomsete sõidukite labor-kompetentsikeskus kui mitmed teised. Ülikooli Mektory majas kohtusid  CERN-i esindajad ettevõtete esindajaga, selle korraldas EAS.  Mitmed Eesti ettevõtted juba teevad CERNiga koostööd.

Delegatsioon oma muljetest ja järeldustest rääkida ei saanud, kuna need lähevad kõik konfidentsiaalsesse raportisse, mis läheb tutvumiseks CERN-i nõukogule. Nende otsus Eesti vastuvõtmiseks peab olema ühehäälne. Euroopa Tuumauuringute Organisatsiooni otsust mõjutab suurel määral ka assotsieerunud liikmeks olemise aeg.

Praegu on Euroopa Tuumauuringute Organisatsioonil 23 täisliiget. 

Laeb infot...