Tallinna Tehnikaülikool

Christin Liis Krass on TalTechi avaliku halduse ja riigiteaduste eriala 2. kursuse tudeng, põline tallinlane, kes tegeleb tennise, kitarrimängu, brasiilia sambatrummide, fotograafia ja matkamisega. Suurest huvist maailma ja erinevate kultuuride avastamise vastu õppis ta ühe semestri Erasmusega Roomas ning sealt omandatud kogemusi ja tutvuseid nimetab Christin Liis hindamatu väärtusega: „Soovitan soojalt kõigil praegustel ja tulevastel tudengitel üheks või kaheks semestriks välisõppesse minna ja teha sellest oma tudengiaja ägedaim periood!“

Christin Liis Krass

Kelleks soovid saada?

Veel päris täpselt ei oska öelda, kuid kõige meelsamini näen ennast töötamas rahvusvahelises organisatsioonis, mis aitab lahendada mingit ühiskondlikku probleemi ning seeläbi muudab maailma kuidagigi paremaks paigaks. Üks unistus oleks töötada ÜRO heaks ja osaleda maailma eri paikades toimuvates programmides, näiteks hariduse ja demokraatia edendamine arengumaades.

Mida tähendab riigivalitsemine maailmas, kus riigipiire ei ole (nt Schengen ja EU)?

See tähendab riigivalitsemist, mis põhineb riikide ülesel ja rahvaste põhisel kokkuleppel, ühises väärtusruumis ja ühiselt seatud sihtide poole liikumist.

Mida tähendab valitsemine Sinu jaoks ja kelle töö on valitsemine?

Demokraatias tähendab valitsemine meie ühiste huvide parimat esindatust ja elluviimist ning parimate teadmiste ja oskuste kasutamist ühiskonna hüvanguks. Valitsemine ei ole kellegi töö, see ei ole privileeg, see on vabatahtlikult võetud kohustus ning pühendumus ja altruism. See on ideaal ja tuleviku riigivalitsejad peavad selle poole püüdlema.

Räägi üks lõbus tõik oma erialalt.

Teadaolevalt maailma ühed vanimad ametikandjad olid ametnikud, kes tegelesid kohaliku elu haldamisega – maksude kogumisega, valitseja käsul korra tagamise ja süüdlaste karistamisega. Rahvaarvu tõusuga suurenes ka info hulk, mis oli vajalik läbi töötada. Paraku aju ei olnud suuteline kõike meelde jätma ja sellest tulenevalt tekkis vajadus andmete üles täheldamiseks. Esimene kiri ehk Sumeri kiri (umbes 3500-3000 a eKr) ei sisaldanud ei filosoofilisi mõtteid ega romantilist luulet, vaid pelgalt administratiivset teksti – nisu, odra ja muu teravvilja üles loendamist ning võlgnike nimekirja. Seega saab väita, et just tolle aja ametnikud olid maailma esimeste kirjade ülestäheldajad. See kiri kõlas nii: „29 086 mõõtu otra 37 kuud Kushim.“ Sõna Kushim võis tähendada ametinimetust või olla inimese pärisnimi. Kui tegu oli isikunimega, siis on tegu esimese inimesega, ja peale selle veel ametnikuga, ajaloos, kelle nime me teame!

“Ära küsi, mida riik saab teha sinu jaoks, vaid mida sina saad teha oma riigi jaoks,” ärgitas USA president John F. Kennedy oma kaasmaalasi käituma üldsuse huvides. Sellesse mõtteterasse on kokku võetud ka avaliku halduse ja riigiteaduste eriala tuum: õpetada sotsiaalse närviga noori panustama ühiskonna arengusse. Üleilmastumine, suured ühiskondlikud väljakutsed (kliimasoojenemine, rändekriis) ja digilahenduste levik on muutnud tänase maailma ebakindlaks, keeruliseks ja pidevalt muutuvaks. Oluliseks märksõnaks on muutunud valitsemine ehk see, kuidas riik ja kodanikud (nii ettevõtjatena kui vabatahtlikena) ühiselt eesolevaid väljakutseid mõistavad ning koostöös lahendada püüavad. Just selliste teemadega me Tallinna Tehnikaülikoolis tegeleme. www.taltech.ee/avalik-haldus-ja-riigiteadused

Laeb infot...