Tallinna Tehnikaülikool

Kaitseministeeriumi sihtasutus CR14 ja Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) sõlmisid koostöökokkuleppe, mille eesmärk on edendada Eesti kooliõpilaste ja üliõpilaste kompetentsi küberkaitse valdkonnas. Kokkuleppe kohaselt võtab CR14 üle juhtrolli kübervõistluse Kübernaaskel korraldamiseks. 

TalTechi ja kaitseministeeriumi vahelise koostööleppe meeskond.
Koostööleppe ettevalmistamisel osalenud TalTechi ja kaitseministeeriumi meeskond.

KüberNaaskli võistluste juures ka seni erinevaid rolle täitnud sihtasutuse jaoks on täna oluline pikaajaline kokkulepe: “Juhtrolli võtmine KüberNaaskli korraldamisel annab meile võimaluse veelgi paremini ära kasutada kaitsevaldkonna ressursse küberväljaõppes ja pakkuda läbi meie avatud küberharjutusväljaku (Open Cyber Range) suuremat lisaväärtust kogu Eestile,“ kommenteeris CR14 teadus-ja arendusjuht Hannes Krause. Ta lisas, et TalTech on asendamatu partner küberõppuste valdkonnas ja seesugune tugev ning pühendunud koostöö kübervõistluste korraldamisel on samm valdkonna stabiilse arengu suunas. 

Kübervõistluste TalTechi projektijuhi, IT Kolledži vanemteaduri Birgy Lorenzi sõnul omab ülikool kübervõistluste korraldamisel pikaajalist kogemust ning kaitseministeerium on alates 2017. aastast neid tegevusi toetanud. „Allkirjastasime selle koostöökokkuleppe, et parimad praktikad kiiremini ellu jõuaksid ning saaksime arendada ühiselt küberkaitse õppuseid ja väljaõpet Eestis,“ ütles Lorenz. Ta rõhutas, et poolte ühise pingutuse tulemusena on võimalik tegeleda valdkonna järelkasvuga ning populariseerida küberkaitset Eesti noorte hulgas. Selleks jääb TalTech korraldama KüberPuuringu ja KüberPähkli võistlust ning toetama KüberNaaskli läbiviimist, talentide laagreid kui ka üleeuroopalise võistluse European Cyber Security Challenge osalust, kinnitas Lorenz. 

TalTechi IT-teaduskonna dekaan Gert Jervan märkis, et kuigi TalTechi korraldatud küberkaitse ja -turbe võistlustelt on 15 aasta jooksul läbi käinud 75 000 noort, siis peame taseme hoidmiseks Euroopas või maailma võrdluses pidevalt valdkonda panustama. „Ülikool annab ühiskonnale palju nii tasemeõppe kui ka teadustöö raames, kuid sama olulist tööd tuleb teha koolinoorte hulgas, et leida varakult üles just need talendid, kes suudavad hilisemas elus ja karjääris küberkaitsevaldkonnas parimal moel tegutseda ning seda arendada,“ rääkis Jervan. 

 Pildigalerii allkirjastamiselt

CR14 on Kaitseministeeriumi sihtasutus, kes haldab unikaalset ja usaldusväärset küberharjutusväljade taristut, pakkudes rahvusvahelise ja siseriikliku koostöö raames partneritele küberturvalisuse väljaõpet ja muid küberturvalisuse teenuseid.  

Tallinna Tehnikaülikooli IT-teaduskond valmistab ette bakalaureuse-, magistri- ja doktorikraadiga spetsialiste ühes kõige kiiremini arenevas teaduse ja tehnoloogia valdkonnas, milleks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Heal rahvusvahelisel tasemel teadus- ja arendustegevus ning koostöö firmadega loovad aluse kvaliteetseks teaduspõhiseks õppetegevuseks. 

Laeb infot...