Tallinna Tehnikaülikool

Cybernetica ning Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) kaasjuhendavad tööstusdoktorantuuri õppekohta, mille tulemusena valmib teadustöö, mis uurib uusi turvalisi digiallkirjastamise viise.

Digiallkiri

Eesti e-riigi eduloo üheks keskseks komponendiks on tugev digitaalne identiteet ning võimalus digitaalselt allkirjastada ja tehinguid kinnitada. Seetõttu investeering teadustöösse, mis aitaks kriitilise tähtsusega teenuseid teha tulevikukindlaks, on oluline. Teadustöö aitab arendada uusi tehnoloogiaid, mis on sarnased näiteks Smart-ID teenuses kasutusel olevale Cybernetica loodud SplitKey lahendusele. Samuti on töö osaks digiallkirjade vastupidavus kvantarvutitele tulevikus.

Cybernetica teadusdirektor Dan Bogdanov ütles, et kuigi tänane digiallkiri on krüptograafiliselt tugev, siis tasub tulevikku vaadata ning valmistuda näiteks kvantarvutitega kaasa tulevate muutuste tarbeks tulevikus. “Kvantarvutid täna veel ei ohusta seda krüptograafiat, mida kasutatakse Eesti digitaalse identiteedi tarbeks. Siiski Cyberneticas on meie põhimõte alati olnud arendada tulevikku vaatavaid tehnoloogiad ning peame võimalike homsete probleemidega tegelema juba täna. Krüptograafilised võtmed on iga süsteemi turvalisuse eelduseks ja SplitKey stiilis võtmete kaitse krüptograafiliste lahendustega on kiiresti arenev valdkond,” selgitas Bogdanov.

Professor Rain Ottis TalTechi küberkriminalistika ja küberjulgeoleku keskusest märkis, et tööstusdoktorantuuril on otsene positiivne mõju nii Eesti teadus-, kui ka ettevõtlusmaastikule. "Ühelt poolt saavad  teadlased pead murda meie majanduse ja laiemalt ühiskonna probleemide kallal ning teiselt poolt kasvab Eestis teadusmahukat ja kõrget lisandväärtust pakkuvate ettevõtete võime ka globaalsel turul läbi lüüa," täpsustas Ottis.

Doktoritöö teeb Nikita Snetkov, juhendajateks on Tallinna Tehnikaülikooli professor Ahto Buldas ning Cybernetica vanemteadur Jan Willemson.

Cybernetica on tuntud kui Eesti e-riigi alustalasid loonud ettevõte, mille koosseisus tegutseb ka pika ajalooga teadusinstituut. Teadusmahuka ettevõttena teeb Cybernetica tööstusdoktorantuuri õppekohtadega koostööd mitmes Eesti ülikoolis.

Tallinna Tehnikaülikool on Eesti tehnika- ja IT-teaduse ning -hariduse liider ja jätkusuutliku digituleviku teerajaja, kust saab kõrgharidust kõigil astmetel inseneri- ja tehnikateadustes, infotehnoloogias, majanduses, loodusteadustes ja merenduses. TalTechi tugevus peitub valdkondade sünergias, rahvusvahelisuses ja akadeemilise tegevuse suunatuses praktiliste tulemuste saavutamisele.

Laeb infot...