Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli, Tehnopol Startup Inkubaatori, Eesti Äriinglite Assotsiatsiooni (EstBAN) ja Startup Estonia koostöös kutsuti ellu süvatehnoloogia fookusega ürituste sari nimega Deeptech Sandbox. Eesmärk on panustada Eesti süvatehnoloogia ökosüsteemi arengusse, tuua kohale valdkonna eksperdid Euroopa tippkeskustest ning parimate praktikate näidetel luua strateegiline plaan süvatehnoloogia valdkonna arenguks Eestis.  

Esimesel üritusel olid kohal eksperdid ühest Euroopa tunnustatumast süvatehnoloogia tippkeskusest – Taani Tehnikaülikoolist. Ülikooli toimemudelit ja parimaid praktikaid teadusasutuse vaatest jagas DTU Skylab’i innovatsiooniekspert Jens Friholm Nielsen. Taani ülikoolist välja kasvanud spin-off ettevõtte Lotus Microsystems kaasasutaja Ahmed Ammar rääkis oma teekonnast ja väljakutsetest nii äri ülesehitamisel kui ka rahastuse kaasamisel ning tõi näiteid grant rahastustest, ingelinvestorite ja riskikapitali fondide kaasamisest. Kogenud investor ning ettevõtja Sune Alstrup jagas investorvaadet süvatehnoloogia tiimidesse investeerimisel – peamised tegurid, millega arvestada ning kuidas jagada osalused nii, et süvatehnoloogia ettevõtted oleksid riskikapitali ja ingelinvestorite jaoks atraktiivsed.  

Ülevaadet Eesti praktikatest süvatehnoloogia valdkonnas jagas Tartu Ülikooli esindajana UniTartu Ventures’i juht Mart Maasik ja TalTech’i esindajana intellektuaalomandi ekspert Mart Enn Koppel. 

Kohal olid nii idufirmade kui ka spin-off‘ide esindajad, investorid, ülikoolide esindajad, teadmussiirde ja IP eksperdid, tugiorganisatsioonid (teaduspargid, fondid, kiirendid) ning riigi esindajad. 

Toimusid arutelud, kuidas prioritiseerida peamised vajaminevad muudatused, et suurendada Eesti ülikoolides loodavate süvatehnoloogia ettevõtete arvu ja tõsta nende kvaliteeti. Lisaks räägiti sellest, milline peaks olema süvatehnoloogia idufirmade tugi Eestis kahe aasta pärast –  loetleti üles ja prioritiseeriti tugiteenused, sh programmid ja rahastusvõimalused, mida süvatehnoloogia meeskonnad soovivad ning võiksid kahe aasta pärast Eestis saada.  

Rahvusvaheliste praktikate näidetel ning osalejate aruteludest kogutud sisendile tuginedes luuakse strateegiline tegevusplaan Eesti süvatehnoloogia ökosüsteemi arendamiseks. 

Üritust korraldas Tallinna Tehnikaülikool, Tehnopol Startup Inkubaatorja EstBAN (Eesti Äriinglite Assotsiatsioon) koostöös Startup Estoniaga. 

Järgmisel Deeptech Sandbox üritusel on kohal valdkonna tipptegijad Cambridge’i ülikoolist. Üritus toimub 29. märtsil kell 9.45-16.00 Teadus- ja ärilinnakus Tehnopol. Üritus on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud. Vaata lisa ja registreeru siin. 

Laeb infot...